FOCUS Leren & Ontwikkelen adviseert actief over opleidingsbeleid en performanceverbetering.

Willem Ezerman levert als gedreven, mensgerichte en conceptueel sterke interim beleidsadviseur en projectmanager graag een bijdrage aan het vormgeven, implementeren en/of optimaliseren van uw strategisch opleidingsbeleid.

Willem wordt ingezet als HRD adviseur, HRD projectmanager, Manager Training & Ontwikkeling, verandermanager, managementcoach en teamcoach.

FOCUS Leren & Ontwikkelen is voornamelijk actief binnen gemeenten, ZBO’s, de rijksoverheid, de transport en logistiek, de procesindustrie, de FMCG, groothandels, de offshore en de zorg.

HRD Adviseur

Interim ondersteuning bij het ontwikkelen van opleidingsbeleid

Willem helpt organisaties met het (door-) ontwikkelen en implementeren van praktisch opleidingsbeleid. Geen papieren tijger, maar veel verschillende instrumenten die in de werkprocessen worden verweven, waardoor fit worden en fit blijven in het werk een vanzelfsprekend onderdeel is van het geheel. Mensen doen met meer gemak en plezier hun werk en er worden betere resultaten geboekt.

HRD Projectmanager

 • Academy opzetten?
 • LMS inkopen / inrichten?
 • Ontwikkelcentrum inrichten?
 • Gesprekscyclus (her-) inrichten?
 • Leerlijnen vormgeven?
 • Inwerkprogramma’s maken?

Willem zorgt ervoor. Met zijn vakinhoudelijke kennis en ervaring en zijn drive om succesvol te zijn, zorgt Willem voor de realisatie van de projecten die aan hem zijn toevertrouwd.

Willems pragmatische en resultaatgerichte instelling maakt hem uiterst effectief in het realiseren van oplossingen die werken. Willem is doelgericht en vasthoudend. Vanuit zijn natuurlijke betrokkenheid en inlevingsvermogen zorgt hij voor een plezierige, collegiale werksfeer. Hij zorgt ervoor dat hij op alle niveaus in organisaties zichtbaar wordt als een prettige en actiegerichte gesprekspartner die snel vertrouwen en draagvlak creëert, en zo mensen meeneemt in de verandering.

.

Teamcoach

actieve begeleiding van teams

FL&O zet haar teamcoaches in om teams verder te brengen, in ‘hun kracht te zetten’ en de leden op hun talent een bijdrage te laten leveren. Het beoogde resultaat is altijd dat er meer plezier is binnen het team, er beter wordt leiding gegeven en samengewerkt, dat de individuele leden worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en dat de resultaten beter worden.

Management coach

Intensieve begeleiding van managers

Wij begeleiden managers een-op-een om betere leidinggevenden te worden. We helpen ze om focus aan te brengen, systemisch te kijken naar zichzelf binnen het team dat ze aansturen en binnen hun managementeam, en zowel analytisch als empatisch met zichzelf en anderen om te gaan. Altijd up close en persoonlijk.

Belangrijke HR trends

Enkele actuele trends op het personele vlak die vragen om een adequaat antwoord:

 • Medewerkers kunnen niet worden gemist op de werkvloer
 • Er wordt steeds meer met rollen gewerkt n plaats van functie-omschrijvingen
 • Persoonlijk leiderschap wordt steeds belangrijker
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers (vitaliteit, work-life balance) is een topprioriteit om medewerkers te behouden voor de organisatie
 • Er wordt steeds meer een beroep gedaan op ‘de eigen regie’ van de medewerker
 • Het inwerken van medewerkers staat onder druk, terwijl hier juist veel winst geboekt kan worden

Als essentiële schakel tussen de organisatiestructuur en de dagelijkse praktijk van personele ontwikkeling in relatie tot het werk dat moet worden gedaan om de resultaten te behalen, denkt de HRD adviseur mee over deze thema’s en ontwikkelt hij met de belangrijkste stakeholders oplossingen die werken.

Visie op HRD

Leren & Ontwikkelen vormt een belangrijke investering in de professionaliteit van medewerkers. Het levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van het werk en is belangrijk voor het behalen van resultaten.

HRD is de specialisatie binnen HRM die zich richt op het borgen van leren in de organisatie met als doel medewerkers de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de organisatie. HRD is ervoor om oplossingen te bieden die zowel de ontwikkeling van het personeelsbestand als het effectief benutten van het aanwezige potentieel van het personeelsbestand stimuleren. Bij instroom, functioneren in de functie, doorstroom en uitstroom.

Ik wil mezelf als manager verder ontwikkelen

Ik wil mijn organisatie verder ontwikkelen

Ik wil mijn team verder ontwikkelen

 • “Naar aanleiding van een medewerkertevredenheidsonderzoek heb ik Willem en zijn team gevraagd om ons te helpen om de teameffectiviteit te vergroten. Aandachtspunten waren samenwerking, leiderschap en invulling van de eigen functie. Willem heeft een aanpak voorgesteld waarmee de zaak van twee kanten benaderd zou worden: intakegesprekken met alle medewerkers, coaching voor mezelf en bijeenkomsten met het team gevolgd door een action-learning programma. Door te focussen op de kracht van iedere medewerker en mijn impact als leidinggevende, en door te werken met action-learning, hebben we grote stappen gezet. Mijn eigen grootste leerpunt is dat het adagium dat ik aanhing (mijn deur staat altijd open - dus als iemand ergens mee zit, dan loopt hij wel binnen) helemaal niet zo effectief was. Nu doe ik regelmatig een rondje en weet zo veel beter wat er speelt, zodat ik sneller kan schakelen.”
  Martin van Adrichem
  Concerncontroller bij CBS
 • “Als spin-off van het management development programma dat binnen Kloosterboer liep, ben ik door Willem gecoacht om mezelf klaar te stomen om vestigingsmanager te worden. Al snel kwam ik erachter dat Willem maar één doel had: mij laten ontdekken hoe ik mezelf nog verder zou kunnen ontwikkelen als manager. Ik was snel om en heb een hoop geleerd. Willem maakte kennis met al mijn mensen en kon zich daardoor inleven in elke casus die ik naar voren bracht. Uiteindelijk heb ik ongeveer anderhalf jaar een volledig op maat gemaakt traject bij hem gevolgd. Met - voor mij - onverwachte resultaten. Willem kan problemen snel platslaan, en benoemen waar het feitelijk om gaat. Daardoor leerde hij me om afstand te nemen. Moest ik daar nou zo moeilijk over doen, dacht ik dan. Inmiddels lukt me dat ook prima zonder Willem. Heel praktisch heeft hij me daarvoor formulieren gegeven die ik gebruik in de communicatie met mijn mensen. Maar belangrijker is misschien wel dat ik niet meer zo snel in de emotie schiet. Ik merk dat anderen daardoor eerder bereid zijn om met me mee te denken en mee te werken. Een verrassende uitkomst van het coachingstraject is dat ik een hbo-opleiding ben gaan volgen. Dat was ik helemaal niet van plan, maar Willem heeft me gepusht om het te gaan doen - vanuit de idee om arbeidsmarktfit te blijven. Ik zit nu (aug 2017) in de eindfase en ben hem dankbaar voor de drang die hij toen heeft uitgeoefend.”
  Jok Slootweg – Kloosterboer Groep
  Manager Kloosterboer Delta Terminal 2 / Supervisor Stock & Planning
 • “Binnen Alfabeeld heeft Willem de organisatie en gedeeltelijke uitvoering van het veiligheidsprogramma voor Liandon en Netcare begeleid als senior projectleider. Dit dat bestond uit het trainen van alle leidinggevenden van beide organisaties met betrekking tot het doen van veiligheidsobservatierondes en het voeren van gesprekken met medewerkers over veiligheid. Uiteindelijk hebben zo'n 150 leidinggevenden in 16 groepen de training gevolgd. De grote succesfactor van de training was het praktijkbezoek aan een locatie waar op dat moment feitelijk werd gewerkt, waardoor de leidinggevende on the job gecoacht konden worden op hun observatie- en gespreksvaardigheden. Eén van de trainers met wie Willem toen veel samenwerkte, Davey Verbeek, zegt het volgende over Willem: "Ik leerde Willem kennen als iemand met wie het heel goed samenwerken is. Hij is gewoon een prettige kerel en dat zie je ook terug in de omgang met deelnemers. Hij heeft gevoel voor humor en mensen durven zich bij hem bloot te geven. Willem staat didactisch stevig in zijn schoenen en hij weet de training op een logische manier weet te sturen. Hij maakt het altijd interactief. Een ander sterk punt van Willem is dat hij goed inspringt op wat er gebeurt en to the point feedback geeft. Ik vond het ook prettig om te merken dat hij oog heeft voor de randvoorwaarden van een training en verbeterpunten afstemt met zijn opdrachtgever. Willem voegde zich prima naar de filosofie van Alfabeeld en ik zou dan ook niet aarzelen om hem bij andere opdrachtgevers aan te bevelen als trainer en projectleider."”
  Davey Verbeek – Alfabeeld Organisatieadvies
  Projectleider / trainer

Bedrijven welke u voor gingen:

 • FL&O als opleidingsadviseur
 • FL&O als HRD adviseur