HRD Advies

Wilt u aan de slag met strategisch management development, een leiderschapsprogramma doen, de functioneringscyclus herzien, een leercentrum of een corporate academy opzetten? Wilt u meer grip krijgen processen, projecten en activiteiten op het gebied van onboarding, inwerken en performance?

Wij helpen om zo'n specifiek HRD project vorm te geven, te begeleiden en uit te voeren, e.e.a. in samenhang met andere projecten en activiteiten die binnen de organisatie gaande zijn.

Met ons HRD advies helpen wij organisaties en de professionals die er werken op zowel conceptuele als praktische wijze om beter en met meer plezier te presteren.

Wilt u niet alleen hrd advies maar ook tijdelijk een HRD specialist aan boord? U kunt Focus Leren & Ontwikkelen ook inzetten als HRD interim manager.

Om tot strategisch opleidingsbeleid te komen, maken we samen met u de concrete koppeling tussen

  • de strategische doelen zoals vastgelegd in een visiedocument,
  • de benodigde competenties om deze te realiseren, en
  • de opleidingsbehoefte die dit met zich meebrengt voor uw management en personeel.

Op basis van de richting die de organisatie uitgaat en de thema's die de komende periode belangrijk zijn voor de organisatie maken wij een vertaling naar de eisen die dit stelt aan de benodigde competenties van het bestuur, het management en de medewerkers.

Wij sparren met u over nut en noodzaak van opleidingsbeleid, en helpen met:

  • het ontwikkelen van opleidingsbeleid
  • het implementeren van opleidingsbeleid
  • het herzien van uw huidige opleidingsbeleid
  • het opstellen van strategische opleidingsplannen

De bijdrage die HRD levert aan strategische personeelsplanning is cruciaal.
Je kunt nog zo'n mooie prognose maken van het personeel dat je in de nabije toekomst nodig hebt, maar als je niet zorgt voor de randvoorwaarden waaronder dat personeel optimaal kan functioneren en doorgroeien, boek je alleen maar kortetermijnsuccessen.
HRD faciliteert beleid en actieplannen op alle HR domeinen - onder meer het ontwikkelen van leerlijnen voor de verschillende functies en het inkopen en organiseren van relevante opleidingen - waardoor het personeel wordt gefaciliteerd om optimaal te functioneren, door te groeien en arbeidsmarktfit te blijven.

Wij inventariseren het aanwezige beleid en:

  • ontwikkelen strategisch personeelsbeleid
  • ontwikkelen passend instrumentarium
  • implementeren spp in de dagelijkse processen

Binnen de overheid en het bedrijfsleven In heeft competentiegericht functioneren een belangrijke plaats ingenomen. Competenties die belangrijk zijn om huidige of toekomstige doelen te realiseren, worden geïntegreerd in alle HR processen. HR levert instrumenten waarmee enerzijds medewerkers inzicht krijgen in de ontwikkeling van de eigen competenties en ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met de ontwikkeling van specifieke competenties.

Wij helpen met het ontwikkelen en implementeren van effectief competentiemanagement

Het belang van goede leidinggevenden is groot. Zij zorgen er met hun mensen voor dat er resultaten worden behaald. Goede leidinggevenden kun je op verschillende manieren krijgen. Je kunt ze van buiten halen, maar ook uit je eigen geledingen halen. In beide gevallen zul je ze moeten begeleiden om effectief te zijn als manager binnen jouw organisatie. Strategisch management development gaat nog een stap verder: strategisch management development gaat over het creëren van visie en praktisch beleid om een goede pool potentiële leidinggevenden te creëren en de huidige groep managers steeds te blijven uitdagen en ontwikkelen om de beschikbare managementfuncties in de organisatie steeds met de juiste manager te vullen.

Wij helpen met het ontwikkelen van het huidige management en nieuw management

Performancemanagement gaat over het organiseren en begeleiden van presteren. HRD faciliteert de organisatie en de medewerkers om optimaal te presteren - door presteren te benaderen als een proces en het juiste instrumentarium aan te reiken.
De uitdaging voor de leidinggevende is om de juiste instrumenten in te zetten, de balans te bewaren tussen taakgericht en resultaatgericht sturen en om voldoende tijd investeren in zijn kerntaak: het begeleiden en faciliteren van zijn medewerkers.

Wij leveren een bijdrage aan beter en met meer plezier presteren

Een functioneringscyclus werkt alleen als iedereen ervaart dat deze een meerwaarde heeft. Als het alleen administratieve ballast is, komt de klad erin. Dan wordt het een 'moetje', en daar wordt niemand blij van, laat staan dat mensen dan beter en met meer plezier gaan werken. Is uw functioneringscyclus verworden tot zo'n 'moetje'? Tijd om bezig te gaan met zingeving.

Wij helpen met het opfrissen van uw bestaande functioneringscyclus of met het ontwikkelen van een nieuwe vorm van functioneren en beoordelen die is gebaseerd op ambitie, bijdrage en uitdaging

Bent u bezig om een lerende organisatie te worden en heeft u ideeën voor een eigen corporate academy? Hoe groot of klein moet de academy worden? Heeft de academy een interne of een regionale functie? Moet de academy primair gericht zijn op zittende medewerkers of op studenten? Welke programma's, programmalijnen en leerlijnen wilt u er in onderbrengen? En welke functionarissen komen er in de academy te werken?

Wij helpen met het ontwikkelen van de visie rondom de academy, het inrichten van het 'gebouw' en de functionaliteit, en met het integreren in de bestaande processen rondom leren en ontwikkelen

Het bouwen van effectieve opleidingsprogramma's en leerlijnen vraagt vakmanschap en tijd. U wilt wel nieuwe opleidingsprogramma's ontwikkelen maar heeft hier momenteel niet zelf de bezetting voor. Uw HRD team heeft zijn handen vol aan de reguliere opleidingszaken.

Wij ontwikkelen op projectbasis opleidingsprogramma's en leerlijnen die werken binnen uw organisatie

Heeft u al een leermanagementsysteem of wilt u een nieuw systeem aanschaffen? En wat moet dit LMS doen en kunnen? Wij kunnen u helpen om een keuze te maken die past bij de behoefte van uw organisatie en het gewenste gebruik.

Wij helpen met het optimaliseren van uw bestaande LMS of het inkopen van een nieuw LMS

Wilt u meer grip krijgen processen, projecten en activiteiten op het gebied van onboarding, inwerken en performance? Wij helpen met het creëren van overzicht en samenhang, waardoor de bijdrage die iedereen levert echt van toegevoegde waarde is.

Lees de ervaring van bedrijven die hrd-advies hebben ingewonnen:

Carola Sosef: Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)

Wij hebben Willem begin 2016 als HRD-adviseur aangetrokken. Het COA zocht een interim-ontwikkelcoach die van aanpakken wist en het hoofd koel kon houden in een hectische periode. Willem is daarvoor een uitstekende keuze gebleken voor het inwinnen van HRD advies.

Parexel: Willem als opleidingsmanager was een succes!

5 jaar was Willem werkzaam bij Parexel Nederland en haar voorganger als opleidingsmanager voor de Benelux en Oost-Europa. Willem heeft gezorgd voor gedegen opleidingsprogramma’s voor met name de CRA’s in de verschillende landen, en middels lokale trainingsprogramma’s nieuwe CRA’s wegwijs gemaakt binnen het vakgebied en de organisatie.

Kloosterboer Groep: FL&O is ons HRD adviesbureau

Sinds 2011 werkt de Kloosterboer Groep tot volle tevredenheid met FL&O op het gebied van leren & ontwikkelen. Met name op het vlak van management development hebben Willem en zijn team een grote bijdrage geleverd door zowel de inzet van HRD, advies en uitvoering.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers: Inzet opleidingsfunctionaris bij ontwikkeling leerlijnen

Eind 2016 werd Willem aan Wim Bender, senior beleidsadviseur Huisvesting, gekoppeld om leerlijnen en inwerkprogramma’s voor de unit Huisvesting te ontwikkelen. Dat was het begin van een intensieve en vruchtbare samenwerking.

Bluestream: Opleidingsadviseur voor focus op professionalisering

Bluestream Offshore is de afgelopen jaren razendsnel gegroeid. De HR manager heeft Willem ingezet om met haar mee te denken over de professionalisering van de performance cyclus en het functioneren van het MT.