[stack_breadcrumbs]

Focus Leren en ontwikkelen geeft HRD advies

Wij adviseren over opleidingsbeleid, strategische personeelsplanning, competentiemanagement, strategisch management development  en performancemanagement .

Met ons HRD advies helpen wij organisaties op praktische wijze om beter en met meer plezier te presteren.

Wilt u niet allen hrd advies maar ook een uitvoerende partij? U kunt Focus Leren & Ontwikkelen ook inzetten als HRD interim manager.

HRD advies over uw opleidingsbeleid

Met strategisch opleidingsbeleid maken we samen met u de concrete koppeling tussen

  • de strategische doelen zoals vastgelegd in een visiedocument,
  • de benodigde competenties om deze te realiseren, en
  • de opleidingsbehoefte die dit met zich meebrengt voor uw management en personeel.

Op basis van de richting die de organisatie uitgaat en de thema’s die de komende periode belangrijk zijn voor de organisatie maken wij vanuit HRD een vertaling naar de eisen die dit stelt aan de benodigde competenties van het bestuur, het management en de medewerkers.

Met de uitkomsten hiervan kan een strategie worden ingezet waarbij enerzijds het personeel planmatig wordt gekwalificeerd en ontwikkeld zodat het in staat is om de huidige en toekomstige doelen te realiseren, en waarbij anderzijds personeel wordt geworven dat deze competenties al bezit. Zo zorgen we voor de optimale ‘fit’ tussen de ambitie van de organisatie en de mensen die er werken.

Lees meer over strategisch opleidingsbeleid

HRD advies over Strategische personeelsplanning

De bijdrage die HRD levert aan strategische personeelsplanning is cruciaal.

Je kunt nog zo’n mooie prognose maken van het personeel dat je in de nabije toekomst nodig hebt, maar als je niet zorgt voor de randvoorwaarden waaronder dat personeel optimaal kan functioneren en doorgroeien, boek je alleen maar kortetermijnsuccessen.

HRD faciliteert beleid en actieplannen op alle HR domeinen – onder meer het ontwikkelen van leerlijnen voor de verschillende functies en het inkopen en organiseren van relevante opleidingen – waardoor het personeel wordt gefaciliteerd om optimaal te functioneren, door te groeien en arbeidsmarktfit te blijven.

Lees verder over strategische personeelsplanning.

 

HRD advies over competentiemanagement

Binnen de overheid en het bedrijfsleven In heeft competentiegericht functioneren een belangrijke plaats ingenomen. Competenties die belangrijk zijn om huidige of toekomstige doelen te realiseren, worden geïntegreerd in alle HR processen. HR levert instrumenten waarmee enerzijds medewerkers inzicht krijgen in de ontwikkeling van de eigen competenties en ook daadwerkelijk aan de slag kunnen met de ontwikkeling van specifieke competenties.

Lees meer over competentiemanagement.

 

Strategisch management development

Het belang van goede leidinggevenden is groot. Zij zorgen er met hun mensen voor dat er resultaten worden behaald. Goede leidinggevenden kun je op verschillende manieren krijgen. Je kunt ze van buiten halen, maar ook uit je eigen geledingen halen. In beide gevallen zul je ze moeten begeleiden om effectief te zijn als manager binnen jouw organisatie. Strategisch management development gaat nog een stap verder: strategisch management development gaat over het creëren van visie en praktisch beleid om een goede pool potentiële leidinggevenden te creëren en de huidige groep managers steeds te blijven uitdagen en ontwikkelen om de beschikbare managementfuncties in de organisatie steeds met de juiste manager te vullen.

Lees verder over Strategisch management development.

 

HRD advies over Performancemanagement

Performancemanagement gaat over het organiseren en begeleiden van presteren. HRD faciliteert de organisatie en de medewerkers om optimaal te presteren – door presteren te benaderen als een proces en het juiste instrumentarium aan te reiken.

De uitdaging voor de leidinggevende is om de juiste instrumenten in te zetten, de balans te bewaren tussen taakgericht en resultaatgericht sturen en om voldoende tijd investeren in zijn kerntaak: het begeleiden en faciliteren van zijn medewerkers. 

Lees verder over Performancemanagement.

 

Lees de ervaring van bedrijven die hrd-advies hebben ingewonnen:

Carola Sosef: Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)

Wij hebben Willem begin 2016 als HRD-adviseur aangetrokken. Het COA zocht een interim-ontwikkelcoach die van aanpakken wist en het hoofd koel kon houden in een hectische periode. Willem is daarvoor een uitstekende keuze gebleken voor het inwinnen van HRD advies.

Parexel: Willem als opleidingsmanager was een succes!

5 jaar was Willem werkzaam bij Parexel Nederland en haar voorganger als opleidingsmanager voor de Benelux en Oost-Europa. Willem heeft gezorgd voor gedegen opleidingsprogramma’s voor met name de CRA’s in de verschillende landen, en middels lokale trainingsprogramma’s nieuwe CRA’s wegwijs gemaakt binnen het vakgebied en de organisatie.

Kloosterboer Groep: FL&O is ons HRD adviesbureau

Sinds 2011 werkt de Kloosterboer Groep tot volle tevredenheid met FL&O op het gebied van leren & ontwikkelen. Met name op het vlak van management development hebben Willem en zijn team een grote bijdrage geleverd door zowel de inzet van HRD, advies en uitvoering.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers: Inzet opleidingsfunctionaris bij ontwikkeling leerlijnen

Eind 2016 werd Willem aan Wim Bender, senior beleidsadviseur Huisvesting, gekoppeld om leerlijnen en inwerkprogramma’s voor de unit Huisvesting te ontwikkelen. Dat was het begin van een intensieve en vruchtbare samenwerking.

Bluestream: Opleidingsadviseur voor focus op professionalisering

Bluestream Offshore is de afgelopen jaren razendsnel gegroeid. De HR manager heeft Willem ingezet om met haar mee te denken over de professionalisering van de performance cyclus en het functioneren van het MT.