[stack_breadcrumbs]

Casus performancemanagement

Situatie

De binnendienst en de buitendienst van een groothandel werken niet goed samen.

Knelpunten

 • Slechte sfeer op het werk (klagen, traineren, stress)
 • Offertes worden niet op tijd gemaakt
 • Vragen van klanten die de buitendienst doorgeeft aan de binnendienst worden niet afgehandeld
 • Buitendienst geeft onduidelijke order door aan de binnendienst
 • Veel herstelwerk

Oplossing

 • damage control
 • werkprocessen samen opnieuw vormgegeven
 • duidelijke rol- en taakverdeling gemaakt
 • accounts verdeeld (duo’s binnendienst – buitendienst)
 • training structureren, plannen en organiseren
 • training samenwerken
 • training klantgericht werken
 • on-the-job coaching
 • leidinggevende in control als procesbewaker

Resultaat

 • binnen- en buitendienst werken als één team samen
 • meer energie en plezier op de werkvloer
 • omzet met 15% gestegen
 • klachten van klanten over de dienstverlening met 70% afgenomen

Performancemanagement - het organiseren en begeleiden van presteren

Wanneer je het hebt over presteren en het behalen van resultaten in het werk, heb je het over performancemanagement.

 • Presteren gaat over doelen en resultaten
 • Presteren gaat over competenties
 • Presteren gaat over inzet en motivatie
 • Presteren gaat over aansturen, begeleiding en reflectie
 • Presteren gaat over werken en succes (-beleving)

HRD faciliteert de organisatie en de medewerkers om optimaal te presteren door presteren te benaderen als een proces.

Wanneer je weet welke resultaten de komende periode gerealiseerd moeten worden en de omstandigheden waarin dat moet gebeuren (binnen de langetermijnambitie van de organisatie), dan kun je een redelijke inschatting maken van de competenties die je nodig hebt om succesvol te zijn. Doordat je deze inschatting afzet tegen de competenties en het potentieel dat je in je team hebt (9-grid), kun je bepalen welke competenties binnen het team je extra moet aanspreken en welke competenties je ergens anders vandaan moet halen. Eén van de instrumenten waarmee je de competenties en het potentieel van je team kunt bepalen is het 9-grid model.

Je kunt medewerkers uitdagen om competenties te ontwikkelen of te ontdekken door ze een specifieke rol te geven in het team. Een rol is meestal een tijdelijke ‘special’ binnen en functie en heeft daardoor een veel minder stabiel karakter; wanneer een medewerker een andere rol krijgt, heeft hij misschien tijdelijk behoefte aan meer steun en sturing en daar moet je daar als leidinggevende op inspelen. Een andere manier om medewerkers uit te dagen is door ze een project te laten doen dat bijdraagt aan de te behalen resultaten maar (nog) geen standaard onderdeel is van de werkprocessen zit.

HRD zorgt voor focus op

 • optimaal resultaat
 • het beste uit jezelf halen
 • resultaatgericht coachend aansturen
 • kaizen – steeds verder verbeteren
 • goed presteren

“Door de strategie komt de lat op een bepaalde hoogte te liggen; HRD zorgt ervoor dat iedereen zijn best kan doen om eroverheen te komen.”

Willem Ezerman, beleidsadviseur HRD

Succesvol zijn gebeurt niet vanzelf

Een planmatige aanpak helpt, ook hier. Je gaat pas aan het werk als je de kwaliteitsmix klaar hebt: de gewenste en vereiste resultaten (en de beschikbare middelen) leiden to de definitie van de benodigde functies en rollen. Door hier de eisen die de omgeving aan het werk en de mensen stelt aan toe te voegen, kun je de benodigde competenties bepalen. Op basis hiervan selecteer je bij een project de juiste professionals en ga je aan het werk of beoordeel je welke competenties en potentieel in je team aanwezig zijn en welke competenties je nog binnen moet halen.

Presteren vraagt om ambitie, (durven) sturen op prestatie, discipline, doorzetten, begeleiden, bespreken, bijsturen en begeleiden. Zowel de onderpresteerder, de goede presteerder als de overpresteerder verdient goede begeleiding in de vorm van gesprekken, vertrouwen, coaching en opleiding.

Presteren vraagt ook om de inclusie van de omgeving: medewerkers die voortdurend hetzelfde werk hebben iets anders nodig met mensen die voortdurend andere dingen doen, en een organisatie die banken maakt opereert in een markt die relatief rustiger is dan een organisatie die in de telefonie werkzaam is.

In iedere productieomgeving – rustig, volatiel, voorspelbaar, flexibel, profit en not-for-profit – moet je afspraken blijven maken: wat verwachten we van elkaar, wat is de scoop van het werk en welke steun verwachten we van elkaar. Het is belangrijk dat zowel de leidinggevende, de medewerkers en belangrijke stakeholders invloed hebben op de afspraken die gemaakt worden, omdat iedereen hierdoor een deel van zijn eigen ambitie kan inbrengen en er gedeeld commitment ontstaat voor het werk en het team en de keten waarin het team werkt.

Aan het werk

Eenmaal aan het werk moeten de leidinggevende als de medewerker hun handen uit de mouwen steken. Ze hebben allebei de regie en zijn samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. De regie helemaal neerleggen bij de medewerker, zoals sommige organisaties doen, is een illusie; er is wederzijdse afhankelijkheid en dat betekent dat twee partijen een verantwoordelijkheid hebben.

De uitdaging voor de leidinggevende is om de balans te bewaren tussen taakgericht en resultaatgericht sturen en om voldoende tijd investeren in zijn kerntaak: het begeleiden en faciliteren van zijn medewerkers. Hij dient zijn focus op zijn team te hebben zodat ze de gezamenlijke doelen bereiken: hoe zorg ik ervoor dat iedereen het beste uit zichzelf haalt, de juiste bijdrage wil leveren, plezier heeft en goed voor zichzelf zorgt?

De uitdaging voor de medewerker is om zich op te stellen als partner van de leidinggevende, zijn collega’s en zijn klanten. Om heel helder in beeld te hebben welke meerwaarde hij heeft: wat is mijn unieke bijdrage is aan het gezamenlijke resultaat? Welke competenties zet ik in? Wanneer doe ik dat?

Eén van de manieren om met deze uitdagingen om te gaan is door gebruik te maken van het principe van projectmatig werken of projectmatig creëren. Hierbij worden taken gezien en behandeld als projecten, waardoor een hoop vaagheid verdwijnt en de structuur ervoor zorgt dat duidelijk blijft wat, hoe, wanneer, waarom en door wie iets moet gebeuren.

Een ander hulpmiddel dat HRD aanreikt is de kwaliteitsloop:

 • de medewerker maakt een Persoonlijk Resultatenplan (PReP) en legt zijn performance hierin vast
 • de leidinggevende monitort de voortgang, biedt begeleiding en stuurt bij wanneer dat nodig is
 • de leidinggevende houdt daarnaast ook de kwaliteitsmix in de gaten en stuurt hier ook op bij wanneer dat nodig is

“Je moet het aantrekkelijk maken om met elkaar te verbeteren en te ontwikkelen. Leuk is het trefwoord.”

Wilma van Vuuren, directeur van de Human Capital Group (HR Praktijk 2017)

Aan de slag met FL&O

Ga met ons aan de slag. Onze consultants zijn allemaal ambitieus, klantgericht, kritisch en deskundig.

Ze helpen u graag om binnen uw afdeling of organisatie een resultaatgerichte cultuur te ontwikkelen waarin met plezier wordt gewerkt omdat iedereen bezig is om zijn ambitie te realiseren én zijn best doet om de afgesproken doelen te realiseren. Hierbij zetten ze passende instrumenten in, en zorgen ze ervoor dat u het na verloop van tijd zelf kunt.

Onze ervaring met Focus Leren & Ontwikkelen

[stack_testimonial pppage=”3″]