[stack_breadcrumbs]

Focus Leren & Ontwikkelen, uw HRD adviesbureau

Meedenken over het vormgeven van opleidingsbeleid – daar zijn we goed in.

Onze inzet als HRD aviesbureau bij Bluestream

focus op het menselijk kapitaal

Bluestream Offshore is een relatief kleine organisatie met een sterke familiecultuur en veel vertrouwen in het eigen initiatief van medewerkers. Iedereen is trots om er te werken.

Door groei enerzijds en spannende marktomstandigheden anderzijds, is HR voor de opdracht gesteld om schoon schip te maken en de organisatie te professionaliseren. In samenwerking met FL&O is gefocust op een effectievere gesprekscyclus met resultaatafspraken, op het in kaart brengen van de feitelijke performance van medewerkers in relatie tot hun functieomschrijving en de consequenties van hun werkzaamheden voor het functioneren van hun collega’s elders in de organisatie, en op het geven van gestructureerde aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers en managers.

Bij Bluestream bleek het menselijk kapitaal een belangrijke factor voor het succes van de organisatie. Door planmatig en gestructureerd aandacht te besteden aan de aanwezige competenties om de performance op peil te brengen, zijn alle medewerkers gegroeid. Ze weten welke bijdrage ze kunnen en willen leveren aan de organisatie, en wat er van hen wordt verlangd. Door dit bewustzijn zijn ze bereid om meer energie te steken in hun werk en daardoor in hun eigen ontwikkeling.

Is uw opleidingsbeleid in orde?

Focus Leren & Ontwikkelen neemt als HRD adviesbureau alle zorg voor uw HRD beleid op zich en zorgt er samen met u voor dat het werkt!

Ervaring van de ondernemer bij de inzet van een HRD adviesbureau

“Ik heb het genoegen gehad om Willem als businesscoach te hebben. Hij is uitdagend én resultaatgericht, en omdat hij het beste wil voor mij én mijn organisatie, heb ik dat als zeer stimulerend ervaren. Met eerdere businesscoaches had ik dat duidelijk minder. Ik heb nu een duidelijke visie op wie ik ben en wil zijn als ondernemer en welke bijdrage ik met mijn organisatie wil leveren, en daardoor is het gemakkelijker geworden om prioriteiten te stellen en daarop te sturen. Ik had veel eerder een HRD adviesbureau moeten inschakelen!”

Ervaring van het team

“We zijn met frisse tegenzin aan de teamcoaching begonnen, omdat voor ons gevoel alles wel goed ging en we bepaalde aspecten van het werk en eigenaardig gedrag van collega’s accepteerden als ‘normaal’. En we allerlei spelletjes verwachtten waar we toch niet mee op zouden schieten. Tot we met Willem aan de slag gingen over waar we eigenlijk voor stonden als afdeling en welke bijdrage we leverden in het productieproces en wie we eigenlijk zouden willen zijn. Toen zijn we echt met elkaar in gesprek gegaan. Door zijn gestructureerde en respectvolle aanpak hebben we een gezamenlijke missie geformuleerd en op basis daarvan onze hele afdeling nieuw leven in geblazen. De inzet van een HRD adviesbureau werkt!”