De bijdrage van een HRD adviseur

Als HRD adviseur benadert Willem HRD-thema’s vanuit een onderlinge samenhang en vanuit een verbinding met de kernthema’s binnen de organisatie. Op basis van de organisatiedoelen en trends in de omgeving ontwikkelt Willem als HRD adviseur beleid en vertaalt dit in concrete leerlijnen, leerprogramma’s en training en coaching. Hij coördineert de organisatie van leren & ontwikkelen. Hij is sparringpartner bij organisatieveranderingen en denkt mee over belangrijke uitgangspunten om medewerkers zo optimaal en vitaal mogelijk laten functioneren in de eigen functie en werkomgeving, en manieren om ze te faciliteren om hun aansluiting op de arbeidsmarkt te behouden (duurzame inzetbaarheid). Als HRD adviseur is Willem deels ook uitvoerend bezig – dit is belangrijk om voeling te houden met de praktijk en te controleren of het geformuleerde beleid echt werkt.

Doordat de HRD adviseur zijn werk doet, kunnen management en medewerkers zich optimaal ontwikkelen in relatie tot hun functie en de (veranderende) organisatiedoelen. Zo wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de organisatiedoelen en daarmee de continuïteit van de organisatie. Lees meer over HRD.

De inzet van een HRD Adviseur als opleidingsfunctionaris bij project van de unit Huisvesting

Wim Bender, senior beleidsadviseur unit Huisvesting

Binnen de unit Huisvesting van het COA ontstond eind 2016 de behoefte aan meer structuur in het inwerken van nieuwe medewerkers en het opleiden van ‘zittende’ medewerkers. Vanuit de unit HRM is ons toen Willem Ezerman toegewezen. Een uitstekende keuze, want zowel vakinhoudelijk als in de samenwerking bleek Willem een echte pro.

Willem heeft van de twee onderdelen – inwerken en leerlijnen – twee projecten gemaakt en de volgende negen stappen doorlopen:

  • stap 1: inventariserende gesprekken met een selectie van de medewerkers;
  • stap 2: inventarisatie van reeds beschikbare relevante documenten en instrumenten m.b.t. inwerken / leerlijnen;
  • stap 3: bepalen criteria voor inwerkprogramma / leerlijnen
  • stap 4: bepalen voor welke functies een inwerkprogramma / leerlijn relevant is
  • stap 5: opzetten format inwerkprogramma / leerlijn
  • stap 6: vullen formats inwerkprogramma’s / leerlijnen
  • stap 7: feedback vragen aan functionarissen op inhoud inwerkprogramma’s / leerlijnen
  • stap 8: akkoord unitmanagement
  • stap 9: integratie in LMS (inkopen relevante opleidingen), HR cyclus en bestaande gespreksformulieren, en publicatie op intranet

Doordat er nu duidelijke en gestructureerde inwerkprogramma’s zijn, zijn nieuwe medewerkers sneller bekend met de organisatie, de unit en hun werkzaamheden, waarbij de hun toegewezen mentor een cruciale rol speelt in de acculturatie.

Door de leerlijnen kunnen medewerkers en hun leidinggevende in verschillende fases van hun functie carrière (beginnend, medior of senior in functie) gerichter het gesprek aangaan over hun ontwikkeling en de daarbij passende begeleiding en opleiding.

Twee grote veranderingen die zowel de medewerkers als de leidinggevenden in beweging hebben gezet, en ons veel bewuster hebben gemaakt van het belang om bezig te zijn met bewuste training, supervisie en werkplekleren.

Is uw HRD beleid op orde?

Focus Leren & Ontwikkelen zorgt voor uw HRD beleid. Willem zorgt als HRD adviseur dat alles zorgvuldig wordt geregeld!