[stack_breadcrumbs]

Focus Leren & ontwikkelen voert HRD projecten uit

Wij doen projecten op het gebied van opleidingsbeleid, strategische personeelsplanning, competentiemanagement, strategisch management development  en performancemanagement .

Met onze hulp krijgen organisaties de projecten voor elkaar waar ze zelf even geen capaciteit voor hebben, maar die wel essentieel zijn voor de performance.

Wilt u niet alleen advies of projectmanagement? U kunt Focus Leren & Ontwikkelen ook inzetten als HRD interim manager.

Het belang van goede leidinggevenden is groot. Zij zorgen er met hun mensen voor dat er resultaten worden behaald. Goede leidinggevenden kun je op verschillende manieren krijgen. Je kunt ze van buiten halen, maar ook uit je eigen geledingen halen. In beide gevallen zul je ze moeten begeleiden om effectief te zijn als manager binnen jouw organisatie. Strategisch management development gaat nog een stap verder: strategisch management development gaat over het creëren van visie en praktisch beleid om een goede pool potentiële leidinggevenden te creëren en de huidige groep managers steeds te blijven uitdagen en ontwikkelen om de beschikbare managementfuncties in de organisatie steeds met de juiste manager te vullen.

Wij helpen met het ontwikkelen van beleid waarmee het huidige management en nieuw management tot bloei kan worden gebracht

Performancemanagement gaat over het organiseren en begeleiden van presteren. HRD faciliteert de organisatie en de medewerkers om optimaal te presteren – door presteren te benaderen als een proces en het juiste instrumentarium aan te reiken.
De uitdaging voor de leidinggevende is om de juiste instrumenten in te zetten, de balans te bewaren tussen taakgericht en resultaatgericht sturen en om voldoende tijd investeren in zijn kerntaak: het begeleiden en faciliteren van zijn medewerkers.

Wij ontwikkelen performancetools die beter en met meer plezier presteren ondersteunen

Een functioneringscyclus (gesprekscyclus / beoordelingscyclus) werkt alleen als iedereen ervaart dat deze een meerwaarde heeft. Als het alleen administratieve ballast is, komt de klad erin. Dan wordt het een ‘moetje’, en daar wordt niemand blij van, laat staan dat mensen dan beter en met meer plezier gaan werken. Is uw functioneringscyclus verworden tot zo’n ‘moetje’? Tijd om bezig te gaan met zingeving.

Wij helpen met het opfrissen van uw bestaande functioneringscyclus of met het ontwikkelen van een nieuwe vorm van functioneren en beoordelen die is gebaseerd op ambitie, bijdrage en uitdaging

Bent u bezig om een lerende organisatie te worden en heeft u ideeën voor een eigen corporate academy? Hoe groot of klein moet de academy worden? Heeft de academy een interne of een regionale functie? Moet de academy primair gericht zijn op zittende medewerkers of op studenten? Welke programma’s, programmalijnen en leerlijnen wilt u er in onderbrengen? En welke functionarissen komen er in de academy te werken?

Wij helpen met het ontwikkelen van de visie rondom de academy, het inrichten van het ‘gebouw’ en de functionaliteit, en met het integreren in de bestaande processen rondom leren en ontwikkelen

Het bouwen van effectieve opleidingsprogramma’s en leerlijnen vraagt vakmanschap en tijd. U wilt wel nieuwe opleidingsprogramma’s ontwikkelen maar heeft hier momenteel niet zelf de bezetting voor. Uw HRD team heeft zijn handen vol aan de reguliere opleidingszaken.

Wij ontwikkelen op projectbasis opleidingsprogramma’s en leerlijnen die werken binnen uw organisatie

Heeft u al een leermanagementsysteem of wilt u een nieuw systeem aanschaffen? En wat moet dit LMS doen en kunnen? Wij kunnen u helpen om een keuze te maken die past bij de behoefte van uw organisatie en het gewenste gebruik.

Wij helpen met het optimaliseren van uw bestaande LMS of het inkopen van een nieuw LMS

Lees de ervaring van bedrijven die hrd-advies hebben ingewonnen:

Carola Sosef: Centraal Orgaan Asielzoekers (COA)

Wij hebben Willem begin 2016 als HRD-adviseur aangetrokken. Het COA zocht een interim-ontwikkelcoach die van aanpakken wist en het hoofd koel kon houden in een hectische periode. Willem is daarvoor een uitstekende keuze gebleken voor het inwinnen van HRD advies.

Parexel: Willem als opleidingsmanager was een succes!

5 jaar was Willem werkzaam bij Parexel Nederland en haar voorganger als opleidingsmanager voor de Benelux en Oost-Europa. Willem heeft gezorgd voor gedegen opleidingsprogramma’s voor met name de CRA’s in de verschillende landen, en middels lokale trainingsprogramma’s nieuwe CRA’s wegwijs gemaakt binnen het vakgebied en de organisatie.

Kloosterboer Groep: FL&O is ons HRD adviesbureau

Sinds 2011 werkt de Kloosterboer Groep tot volle tevredenheid met FL&O op het gebied van leren & ontwikkelen. Met name op het vlak van management development hebben Willem en zijn team een grote bijdrage geleverd door zowel de inzet van HRD, advies en uitvoering.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers: Inzet opleidingsfunctionaris bij ontwikkeling leerlijnen

Eind 2016 werd Willem aan Wim Bender, senior beleidsadviseur Huisvesting, gekoppeld om leerlijnen en inwerkprogramma’s voor de unit Huisvesting te ontwikkelen. Dat was het begin van een intensieve en vruchtbare samenwerking.

Bluestream: Opleidingsadviseur voor focus op professionalisering

Bluestream Offshore is de afgelopen jaren razendsnel gegroeid. De HR manager heeft Willem ingezet om met haar mee te denken over de professionalisering van de performance cyclus en het functioneren van het MT.