MT Ontwikkeltraject – echt samen aan de lat

Het realiseren van de strategie van de organisatie is leidend voor het functioneren van het MT. Een MT bestuurt de organisatie daarmee vanuit een concrete visie. Alle leden in het MT zijn vertegenwoordigers van vitale onderdelen van de organisatie. Ze hebben aandachtsgebieden, verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheden en inspraak. MT leden vertrouwen elkaar en weten van elkaar wat de sterke en minder sterke competenties zijn. Een MT vergadert regelmatig en gebruikt hierbij een duidelijke agenda en een levende actielijst. Met deze training richt u niet alleen uw MT – u gaat daadwerkelijk resultaatgerichter en effectiever leiding geven aan uw organisatie (-onderdeel).

Doelgroep en Opzet

Het MT dat echt stappen wil maken om hun organisatie (-onderdeel) effectief te leiden, doorloopt in drie maanden een programma dat bestaat uit 5 workshops en 10 x individuele coaching.

.

FL&O biedt training, coaching en praktische begeleiding aan directies, MT’s en het lijnmanagement die zich willen of moeten ontwikkelen om ‘bij te blijven’.

WORKSHOP 1: RESULTAATGERICHTHEID

Deze workshop gaat over het richten van de eigen organisatie (afdeling, team). We brengen ordening aan binnen het grotere geheel:

 • positionering: welke plek nemen wij in binnen de grotere organisatie?
 • missie: wat is onze toegevoegde waarde / onze bijdrage aan toekomstig succes van de grotere organisatie?
 • visie: wat hebben we bereikt als we onze langetermijndoelen en speerpunten hebben gerealiseerd?
 • strategie: wat zijn onze speerpunten precies en hoe gaan we die realiseren?

Deze workshop wordt gevolgd door 2 x individuele coaching

WORKSHOP 2: VERANTWOORDELIJKHEID

Deze workshop gaat over het inrichten van de eigen organisatie. We brengen praktische ordening aan en verdelen de verantwoordelijkheden voor de resultaten die moeten worden behaald om de bijdrage aan het (toekomstige) succes van de grotere organisatie te realiseren:

 • we definiëren resultaatgebieden
 • we maken een rol/taakverdeling: projectleiderschap per resultaatgebied
 • we vertalen resultaatgebieden in kortetermijndoelen / processen / procedures (door PL)
 • we bepalen de balans tussen het aansturen van onze eigen afdelingen en onze bijdrage aan het besturen van de organisatie

Deze workshop wordt gevolgd door 2 x individuele coaching op maken projectplan.

WORKSHOP 3: COMMITMENT

Deze workshop gaat over betrokkenheid bij het grotere doel en de rol en taakverdeling. We besteden aandacht aan:

 1. effectief vergaderen
 2. projectmanagement
 3. reflecteren op het eigen handelen

en maken een inschatting van belangrijke vaardigheden:

  • vakmanschap
  • projectleiderschap
  • helicopterview
  • prioriteiten stellen en handelen: de juiste dingen goed doen
  • reflectie op de voortgang van het werk en de (kwaliteit van de) eigen bijdrage

Deze workshop wordt gevolgd door 2 x individuele coaching op vaardigheden en houding.

WORKSHOP 4: CONFLICTHANTERING

Deze workshop gaat over het beste eruit willen halen voor de organisatie. We gaan:

 1. Onderhandelen
 2. Feedback geven en vragen

Resultaat: Ik kan het goede gesprek aangaan / voeren over mijn en jouw bijdrage aan de kwaliteit en de (her-)verdeling van de beschikbare bronnen (geld, tijd, mensen, apparatuur, etc.).

Deze workshop wordt gevolgd door 2x individuele coaching op conflicthantering.

WORKSHOP 5: VERTROUWEN

Deze workshop gaat over persoonlijk leiderschap. We hebben het over:

 1. Persoonlijke pitch
 2. Communicatie – persoonlijke voorkeuren en effectieve communicatie

Resultaat: Ik kan duidelijk maken wat ik belangrijk vind en ik wil weten wat de anderen belangrijk vinden – met het grotere doel voor ogen; dus zonder strijd te voeren, zonder ego/status, zonder me bedreigd te voelen, en zonder mijn zwakke competenties / persoonlijke voorkeuren / diepe gedragsvoorkeuren te bagatelliseren

Deze workshop wordt gevolgd door 2 x individuele coaching op persoonlijk leiderschap

Uw coach

Bij FL&O zal Willem Ezerman de workshops en de coaching verzorgen. Zijn doel als facilitator en coach is om de deelnemers in een veilige setting in beweging te krijgen.

De facilitators en vertegenwoordigers van FOCUS Leren & Ontwikkelen zullen alle informatie die hen ter ore komt tijdens de besprekingen met de opdrachtgever en de bijeenkomstenstrikt vertrouwelijk behandelen.

Praktisch

De workshops vinden plaats op locatie van de opdrachtgeven in corona-proof omstandigheden, coachingsgesprekken vinden live plaats in corona-proof omstandigheden of via beeldbellen. De doorlooptijd van deze leergang is 3 maanden, waarbij de workshop om de drie weken plaatsvinden. Workshops en coachingssessies worden in overleg ingepland.

Aan de slag?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag met het aanbrengen van focus.

Andere begeleiding

Heeft u behoefte aan een andere training of andere begeleiding van uw management? Neem contact met ons op. Wij helpen graag met het aanbrengen van focus en leveren de begeleiding waar uw mensen verder mee komen.