[stack_breadcrumbs 0=””]
 • Wilt u dat uw medewerkers zelf de regie nemen om hun ambities te realiseren?
 • Wilt u als leidinggevende écht de verantwoordelijkheid bij uw medewerkers neerleggen?
 • Wilt u performance combineren met plezier?

Dan is het Professioneel Resultatenplan (PReP) van FL&O het instrument dat u nodig heeft.

Het PReP

Plezierig en effectief werken begint met een plan.

Met het Professioneel Resultatenplan (PReP) heeft FL&O een instrument ontwikkeld waarmee plezierig en effectief werken mogelijk wordt.

Het functioneren van de medewerker en de gesprekscyclus komen in handen van degene om wie het draait: de medewerker zelf.

Functioneren en loopbaan centraal

In het PReP staat de eigen functie en de eigen loopbaan centraal. Persoonlijke ontwikkeling wordt beschouwd in deze context. Hierdoor wordt het gebruik van competenties en ontwikkeldoelen een geïntegreerd en vanzelfsprekend onderdeel van het werk.

Performance en ontwikkeling worden daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door te werken aan functiespecifieke doelen ontwikkel je competenties, vaardigheden en doe je vakkennis op waarmee je je klanten helpt en een bijdrage levert aan het succes van jouw afdeling. Tegelijkertijd ontwikkel je jezelf als mens en als professional. Het een staat niet los van het ander.

De medewerker aan zet

Het PReP is van de medewerker – of die nou professional is of leidinggevende. De medewerker heeft zelf de regie en de verantwoordelijkheid om het in te vullen en bij te houden. Zijn leidinggevende kijkt mee, geeft feedback en bespreekt de voortgang, maar kan (en mag) er niet in werken. De medewerker is de baas, zijn leidinggevende is de coach.

Dit PReP is dus jouw document. Jij houdt het gedurende het jaar zelf bij. Je hebt zelf de regie over je eigen performance en ontwikkeling. Je leidinggevende kijkt mee en ondersteunt je bij het realiseren van je plan. Hij denkt mee over de gewenste resultaten, maar kan zelf niets wijzigen in het document. Jij hebt dus de volledige regie.

Management Development

Resultaat

Door een PReP in te vullen en bij te houden, zorg je ervoor dat je planmatig en doelgericht bezig bent met de afspraken die je hebt gemaakt over je professionele performance en ontwikkeling.

Het PReP is een werkdocument. Het is zowel een performance-instrument als een ontwikkelinstrument.

 • Het is een performance-instrument omdat je duidelijke doelen formuleert en bijhoudt hoe je naar deze doelen toewerkt. Dit levert inzicht op in de manier waarop jij toewerkt naar resultaten.
 • Het is een ontwikkelinstrument omdat je duidelijk formuleert waar voor jou de uitdagingen zitten en je acties formuleert om deze uitdagingen aan te gaan, en omdat je samen met je leidinggevende kunt analyseren hoe je naar je resultaat toewerkt en welke ondersteuning je écht nodig hebt.

Structuur

Het PReP bestaat uit een Ambitieblad en 4 werkbladen.

Met het ambitieblad inventariseer je resultaten en ontwikkeldoelen om succesvol te zijn in je werk. je geeft concrete invulling aan de resultaten die je wilt en moet bereiken en de bijbehorende ontwikkeldoelen voor:

 1. je kerntaken
 2. eventuele speciale projecten
 3. een eventueel functie-overstijgend project
 4. de invulling van je adviesrol
 5. de mate waarin je planmatig werkt
 6. jouw ontwikkeling naar een volgende rol/functie

Na overleg en akkoord ga je aan de slag met de werkbladen.

Help mee met de ontwikkeling van de online PReP!

Momenteel ontwikkelen we het PReP door tot een online instrument.

Op dit moment zijn we zover dat we het willen testen.

Daarom zijn we op zoek naar jou en jouw team!

Wil jij met je team de online PReP invullen en bepalen hoe gemakkelijk dit gaat en of het zinvol en effectief is? Meld je dan nu aan!

Wij doen mee!

Lees verder over performancemanagement.

Lees verder over teamontwikkeling.