Communicatie training

Leren kan op verschillende manieren. Zelf dingen uitvogelen, afkijken bij een collega, meelopen met een ervaren kracht, werken onder begeleiding van een supervisor, goede gesprekken te voeren met je eigen leidinggevende, intervisie doen met collega’s, individuele coaching, of het volgen van training. En bij training kunnen tal van werkvormen worden ingezet.

Het directe resultaat is dat medewerkers zich ontwikkelen doordat ze hun palet aan vaardigheden uitbreiden, meer vanuit persoonlijke kracht leren functioneren, en hun visie op hun bijdrage aan de organisatie versterken. Het indirecte resultaat is dat we leren van de interactie met elkaar, waardoor we elkaar op de werkvloer sneller vinden. En daarmee stimuleren we een bedrijfscultuur waarin beter wordt samengewerkt.

Als het gaat om training, geloven we bij FL&O in de meerwaarde van in-company training. Training dus voor groepen eigen medewerkers. Samen met collega’s werken aan de ontwikkeling van (nieuwe) zienswijzen, vaardigheden, het gebruik van instrumenten. En dat op de action-learning manier: iedere training wordt geïntegreerd in het werk doordat we deelnemers aan de slag laten gaan met de leerstof. Toegepast leren noemen we dat ook wel.

Onze trainingen hebben niet alleen als doel dat je nieuwe inzichten vertaalt in nieuwe gedragspatronen, maar ook dat je dit doet in de wetenschap dat jouw collega’s daar ook mee bezig zijn. Hierdoor behaal je een ander, organischer en duurzamer, resultaat !

Onze communicatietrainingen zijn bedoeld voor iedereen die

  • zijn eigen communicatiestijl wil onderzoeken
  • beter wil leren onderhandelen
  • beter wil leren omgaan met weerstand (of agressie)
  • beter wil leren communiceren
  • doelgericht en met respect wil communiceren
  • beter wil samenwerken

Feedback vragen, geven en ontvangen

Een intensieve in-company training van drie dagdelen waarin deelnemers ingaan op de verschillende aspecten van feedback en deze toepassen in hun eigen werksituatie.

Bedoeld voor iedereen die

 • de samenwerking ter sprake wil stellen
 • zijn eigen gedrag wil onderzoeken
 • het gedrag van de ander ter sprake wil brengen
 • nee wil leren zeggen
 • klantgericht wil communiceren
 • doelgericht en met respect gesprekken wil voeren
 • Met intake en on-the-job begeleiding
 • Werkpraktijk van de deelnemers wordt geïntegreerd in de training

Effectieve Communicatie in Samenwerkingssituaties

Een effectief in-company ontwikkeltraject van vier dagdelen waarin deelnemers ingaan op verschillende basisaspecten van communicatie en deze toepassen in hun eigen werksituatie.

 • Communicatietheorieën.
 • Persoonlijke voorkeuren
 • Gedragsstijlen
 • Beïnvloedingsstijlen
 • Omgaan met weerstand
 • Emotiebeheersing
 • Feedback vragen, ontvangen en geven
 • Onderhandelen

Bekijk ook onze andere trainingen

Andere begeleiding

Heeft u behoefte aan een andere training of andere begeleiding? Neem contact met ons op. Wij helpen graag met het aanbrengen van focus en leveren de begeleiding waar uw mensen verder mee komen.