FL&O biedt training, coaching en praktische begeleiding aan directies, MT’s en het lijnmanagement die zich willen of moeten ontwikkelen om ‘bij te blijven’.

Het MT goed richten

Een MT bestuurt de organisatie vanuit een concrete visie. Alle leden in het MT zijn vertegenwoordigers van vitale onderdelen van de organisatie. Ze hebben aandachtsgebieden, verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheden en inspraak. MT leden vertrouwen elkaar en weten van elkaar wat de sterke en minder sterke competenties zijn. Een MT vergadert regelmatig en gebruikt hierbij een duidelijke agenda en een levende actielijst. Het realiseren van de strategie van de organisatie is leidend voor het functioneren van het MT.

Met deze training richt u uw MT – u gaat resultaatgerichter en effectiever werken.

Lees verder…

Resultaatgericht Coachend Leidinggeven

De in-company training Resultaatgericht Coachend Leidinggeven is bedoeld voor leidinggevenden die meer uit zichzelf en hun team willen halen.

Het programma bestaat uit 4 thematische trainingsdagen: persoonlijk leiderschap, managen van werk en afdeling, managen van mensen, en resultaatgericht coachend leidinggeven. Je ontwikkelt je visie op leidinggeven en managen en gaat er (beter) mee aan de slag.

 

Lees verder…

Management Development

Leiding geven aan Projecten

Projectmatig werken is een competentie waarmee iedere leidinggevende wordt geconfronteerd in zijn werk. Einddoelen bepalen, begrotingen maken, structuur aanbrengen, teams samenstellen en aansturen, de voortgang monitoren en het proces bijsturen, stakeholders aangesloten houden – het hoort er allemaal bij.

Hoe je dit doet vanuit persoonlijke kracht en visie is onderwerp van onze in-company training Projectmanagement.

Het lijnmanagement ontwikkelen in hun rol als manager en leidinggevende

Voor het lijnmanagement ontwikkelt FL&O trainings- en coachingsprogramma’s die gericht zijn op het vergroten van hun leidinggevende en managementvaardigheden. Het gaat om een combinatie van assessments, training, begeleide intervisie, individuele coaching en teamcoaching.

Het doel is het aanleren en ontwikkelen van de juiste competenties die bij de managementfunctie horen en die nodig zijn in de specifieke disciplines, om effectiever en efficiënter te gaan functioneren en om (samen) te werken vanuit de missie en visie (langetermijnfocus).

Iedere training bestaat uit een aantal modules. De precies inhoud hang mogelijk af van de uitkomsten van de DOR en de assessments.

Intervisoren training

Praktisch Leidinggeven

Tijdens deze training leren (beginnend) leidinggevenden om betere managers te worden. Ze leren om hun medewerkers optimaal te faciliteren en randvoorwaarden voor het werk op orde te krijgen en te houden. De training bestaat uit 10 modules:

1. Persoonlijk leiderschap – wie ben ik als manager
2. Timemanagement (planmatig werken)
3. Personeel optimaal laten functioneren
4. Voortgang, Functioneren en Beoordelen
5. Vergaderen
6. Projectmatig Werken
7. Verandermanagement
8. Stakeholdersengagement
9. Management van middelen
10. Management van processen

Andere begeleiding

Heeft u behoefte aan een andere training of andere begeleiding van uw management? Neem contact met ons op. Wij helpen graag met het aanbrengen van focus en leveren de begeleiding waar uw mensen verder mee komen.

Bekijk onze andere trainingen