Training – planmatig en projectmatig werken

Leren kan op verschillende manieren. Zelf dingen uitvogelen, afkijken bij een collega, meelopen met een ervaren kracht, werken onder begeleiding van een supervisor, goede gesprekken te voeren met je eigen leidinggevende, intervisie doen met collega’s, individuele coaching, of het volgen van training. En bij training kunnen tal van werkvormen worden ingezet.

Het directe resultaat is dat medewerkers zich ontwikkelen doordat ze hun palet aan vaardigheden uitbreiden, meer vanuit persoonlijke kracht leren functioneren, en hun visie op hun bijdrage aan de organisatie versterken. Het indirecte resultaat is dat we leren van de interactie met elkaar, waardoor we elkaar op de werkvloer sneller vinden. En daarmee stimuleren we een bedrijfscultuur waarin beter wordt samengewerkt.

Als het gaat om training, geloven we bij FL&O in de meerwaarde van in-company training. Training dus voor groepen eigen medewerkers. Samen met collega’s werken aan de ontwikkeling van (nieuwe) zienswijzen, vaardigheden, het gebruik van instrumenten. En dat op de action-learning manier: iedere training wordt geïntegreerd in het werk doordat we deelnemers aan de slag laten gaan met de leerstof. Toegepast leren noemen we dat ook wel.

Onze trainingen hebben niet alleen als doel dat je nieuwe inzichten vertaalt in nieuwe gedragspatronen, maar ook dat je dit doet in de wetenschap dat jouw collega’s daar ook mee bezig zijn. Hierdoor behaal je een ander, organischer en duurzamer, resultaat !

Door planmatig of projectmatig te werken, managet u middelen zoals tijd en geld op een efficiënte manier en heeft u de mogelijkheid om – al dan niet met uw collega’s of team – tevreden terug te kijken op een succesvolle werkdag, een succesvolle klus of een succesvol project. Het gaat dus niet alleen om efficiëntie, maar ook om samenwerken en werkplezier .

FL&O verzorgt viert trainingen die zich toespitsten op planmatig werken: Plannen, Structureren en Organiseren; Projectmatig Werken XL; Projectmatig Werken voor Operationeel Leidinggevenden; en Projectmanagement.

In onze trainingen krijgt u niet alleen handvatten om uw vaardigheden op het gebied van projectmatig werken te ontwikkelen, u gaat er ook daadwerkelijk mee aan de slag in de praktijk, zodat u uw werkzaamheden op een beheerste en resultaatgerichte manier binnen uw eigen organisatie leert uitvoeren.

Structureren, plannen en organiseren

In de tweedaagse training Structureren, Plannen en Organiseren (SPO) leert u uw ‘dagdagelijkse’ werk beter te organiseren. Zo leert u een effectieve dagplanning te maken, uw werkzaamheden te ordenen en om te gaan met verstoringen.

Deze training is geschikt voor iedereen die de behoefte heeft in de eigen functie meer resultaatgericht, planmatig en efficiënt te werken.

Competentie management

Projectmatig Werken

In de tweedaagse training Projectmatig Werken leert u hoe u een klein project kunt opzetten en uitvoeren. U gaat aan de slag met een project binnen uw eigen organisatie.

Deze training is geschikt voor iedereen die de basisprincipes van projectmanagement onder de knie wil krijgen.

Opleidingsbeleid

Projectmatig werken voor Operationeel Leidinggevenden

‘Ik moet naast mijn gewone werkzaamheden kwaliteitsklussen oppakken en merk dat ik het lastig vind om dit goed te organiseren en uit te voeren’.

‘Ik heb moeite een goed plan van aanpak op te stellen en loop telkens achter de feiten aan’.

‘Ik vind het lastig om collega’s mee te krijgen bij een klus die ik doe’.

Is dit herkenbaar?

In de praktijkgerichte tweedaags training ‘Projectmatig werken voor Operationeel Leidinggevenden’ leer je hoe je een kwaliteitsklus uit kunt voeren naast je dagdagelijkse werkzaamheden als meewerkend voorman en krijg je de benodigde tools aangereikt.

Projectmanagement

Projecten vormgeven, managen en succesvol afronden. Daarvoor moet je wel het een en ander in huis hebben. Einddoelen bepalen, begrotingen maken, structuur aanbrengen, teams samenstellen en aansturen, de voortgang monitoren en het proces bijsturen, stakeholders aangesloten houden – het hoort er allemaal bij en je moet het allemaal kunnen.

Hoe je dit doet vanuit persoonlijke kracht en visie is onderwerp van onze in-company training Projectmanagement.

In deze zesdaagse training leer je om op gestructureerde wijze en met oog voor de mens een groot project op te zetten en uit te voeren. Een groot project is bijvoorbeeld het uitbreiden van een productiefaciliteit met twee nieuwe banen. Je wordt in de rol geplaats van projectmanager met een leidinggevende rol. Je gaat aan de slag met een project binnen jouw eigen organisatie.

Bekijk ook onze andere trainingen

Andere begeleiding

Heeft u behoefte aan een andere training of andere begeleiding ? Neem contact met ons op. Wij helpen graag met het aanbrengen van focus en leveren de begeleiding waar uw mensen verder mee komen.