Training

Leren kan op verschillende manieren. Zelf dingen uitvogelen, afkijken bij een collega, meelopen met een ervaren kracht, werken onder begeleiding van een supervisor, goede gesprekken te voeren met je eigen leidinggevende, intervisie doen met collega’s, individuele coaching, of het volgen van training. En bij training kunnen tal van werkvormen worden ingezet.

Het directe resultaat is dat medewerkers zich ontwikkelen doordat ze hun palet aan vaardigheden uitbreiden, meer vanuit persoonlijke kracht leren functioneren, en hun visie op hun bijdrage aan de organisatie versterken. Het indirecte resultaat is dat we leren van de interactie met elkaar, waardoor we elkaar op de werkvloer sneller vinden. En daarmee stimuleren we een bedrijfscultuur waarin beter wordt samengewerkt.

Als het gaat om training, geloven we bij FL&O in de meerwaarde van in-company training. Training dus voor groepen eigen medewerkers. Samen met collega’s werken aan de ontwikkeling van (nieuwe) zienswijzen, vaardigheden, het gebruik van instrumenten. En dat op de action-learning manier: iedere training wordt geïntegreerd in het werk doordat we deelnemers aan de slag laten gaan met de leerstof. Toegepast leren noemen we dat ook wel.

Onze trainingen hebben niet alleen als doel dat je nieuwe inzichten vertaalt in nieuwe gedragspatronen, maar ook dat je dit doet in de wetenschap dat jouw collega’s daar ook mee bezig zijn. Hierdoor behaal je een ander, organischer en duurzamer, resultaat !