[stack_breadcrumbs]

Als opleidingsfunctionaris benadert Willem HRD vragen uit de organisatie vanuit een duidelijke verbinding met de kernthema’s binnen de organisatie en in onderlinge samenhang. Op basis van de klantvraag ontwikkelt hij beleid en vertaalt dit in concrete instrumenten zoals inwerkprogramma’s, gespreksformulieren voor functionerings- en beoordelingsgesprekken, opleidingsplannen, leerlijnen, en trainings- en coachingsprogramma’s.

Willem denkt mee over belangrijke uitgangspunten om medewerkers zo optimaal en vitaal mogelijk laten functioneren in de eigen functie en werkomgeving, en manieren om ze te faciliteren om door te groeien en hun aansluiting op de arbeidsmarkt te behouden (duurzame inzetbaarheid).

Als opleidingsfunctionaris coördineert Willem de organisatie van leren & ontwikkelen. Hij vervult drie, voornamelijk operationele en tactische, rollen:

  • administrative expert: kennis van systemen en praktische invulling van bijvoorbeeld de gesprekscyclus, inwerkprogramma’s, leerlijnen, ontwikkelcentra en academies. Organiseren van workshops, trainingen en intervisie. Opzetten LMS en inkopen van externe opleidingen. De hands on leer- en ontwikkelexpert.
  • employee champion: gesprekspartner van medewerkers en managers om loopbaan- en leerbehoeften boven water te krijgen. Trainer, coach en intervisiebegeleider. De mensgerichte leer- en ontwikkelexpert.
  • change agent: ontwikkelen en organiseren van ontwikkelprogramma’s zoals MD programma’s. De verander-expert.

Is uw opleidingsbeleid toe aan een upgrade?

Focus Leren & Ontwikkelen helpt met hands-on HRD. Willem zorgt als opleidingsfunctionaris dat alles soepel en zorgvuldig wordt geregeld!

HR-project binnen de unit Huisvesting

– Willem Ezerman als Hands-on Opleidingsfunctionaris bij het COA –

Willem werd vanuit de afdeling HR van het COA eind 2016 aan onze afdeling toegewezen om opleidingstrajecten voor huisvestingsunits te helpen ontwikkelen. Voor mij een eerste kennismaking met Willem Ezerman en zijn manier van werken, en het begin van een goede en intensieve samenwerking.

Willem werkt consciëntieus én snel. Een bijzonder prettige combinatie. Hij komt afspraken altijd na zonder dat je hem achter de broek hoeft te zitten. Daarnaast is hij proactief en heeft hij oog voor zaken die niet direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen, maar wel van belang zijn voor het proces.

We hebben ook ervaren dat Willem heel laagdrempelig en benaderbaar is. Hij heeft een plezierige persoonlijkheid en de mensen van onze afdeling voelen daardoor geen beletsels om hem vragen te stellen. Dat is een fijne eigenschap voor iemand die op tijdelijke basis in een organisatie aan de slag gaat. Willem is echt een senior beleidsadviseur HRD. Hij heeft verstand van zaken, luistert naar de behoefte van Huisvesting om eenvoud en verbond de vraag van Huisvesting direct aan de gewenste performance en het benodigde gedrag van het management en de medewerkers om er een succes van te maken. Die aandacht voor gebruiksvriendelijkheid van de instrumenten als de toepassingsgerichtheid levert ons veel op.

Over het eindresultaat van onze samenwerking ben ik dik tevreden. We beschikken nu over inwerkprogramma’s en leerlijnen voor alle functies binnen Huisvesting. De medewerkers zijn blij dat ze nu houvast hebben over opleidingsondersteuning in hun werk en het management heeft inzicht in de tijd en de kosten die de verplichte opleidingen kosten. De managers kunnen nu effectief gaan sturen op zowel de functionele ontwikkeling van de medewerkers in hun team als het prioriteren van de investering in opleidingen. Doordat Willem gewoon over veel expertise op zijn vakgebied beschikt en heel samenwerkings- en resultaatgericht is, hebben we met elkaar een paar complete producten afgeleverd.

Wim Bender, Senior Beleidsadviseur Huisvesting

Heeft u praktische HR tools nodig?

Focus Leren & Ontwikkelen helpt met hands-on HRD instrumenten. Willem zorgt als opleidingsfunctionaris dat het voor elkaar komt!

Een vliegende start als opleidingsfunctionaris

In 1995 begon Willem Ezerman als opleidingsfunctionaris bij MIRAI in Amsterdam. MIRAI was een snelgroeiende startup CRO, een contractorganisatie voor de farmaceutische industrie, die naast haar activiteiten in Nederland ook actief was in Scandinavië en Centraal en Oost-Europa. MIRAI is in 1998 overgenomen door Parexel, een van de wereldleiders op het gebied van (uitbesteed) klinisch onderzoek.

Door die snelle groei en de ruimte die hem werd geboden, heeft Willem zich binnen MIRAI (en later Parexel) in een periode van 5 jaar weten te ontwikkelen tot internationaal training manager. Zijn werkzaamheden bestonden uit

  • het ontwikkelen en implementeren van trainings- en ontwikkelingsbeleid
  • het verzorgen van inwerkprogramma’s, on-the-job coaching en loopbaanbegeleiding van medewerkers van de medische afdeling;
  • het ontwikkelen en verzorgen van kennis- en vaardigheidstrainingen (SOP, GCP, communicatie, sales, projectmanagement, onderhandelen, taal) voor de medewerkers van de medische afdeling in Nederland en Oost-Europa;
  • het verzorgen van basiscursussen GCP voor startende CRA’s; en
  • het verzorgen van maatwerktrainingen met betrekking tot klinisch onderzoek, communicatie en management voor de zorgsector en de farmaceutische industrie.

Deze gezellige, uitdagende en leerzame werkomgeving heeft Willem een stevige basis gegeven, een basis waarop hij zijn carrière als HRD adviseur daarna verder heeft vormgegeven, met ervaringen waar hij nog steeds profijt van heeft.

Heeft u praktische HR tools nodig?

Willem Ezerman – of één van zijn partners – is beschikbaar op projectbasis.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.