HRD PROJECTMANAGEMENT

HRD-project binnen de unit Huisvesting

– Willem Ezerman als Hands-on Opleidingsfunctionaris bij het COA –

Willem werd vanuit de afdeling HR van het COA eind 2016 aan onze afdeling toegewezen om opleidingstrajecten voor huisvestingsunits te helpen ontwikkelen. Voor mij een eerste kennismaking met Willem Ezerman en zijn manier van werken, en het begin van een goede en intensieve samenwerking.

Willem werkt consciëntieus én snel. Een bijzonder prettige combinatie. Hij komt afspraken altijd na zonder dat je hem achter de broek hoeft te zitten. Daarnaast is hij proactief en heeft hij oog voor zaken die niet direct onder zijn verantwoordelijkheid vallen, maar wel van belang zijn voor het proces.

We hebben ook ervaren dat Willem heel laagdrempelig en benaderbaar is. Hij heeft een plezierige persoonlijkheid en de mensen van onze afdeling voelen daardoor geen beletsels om hem vragen te stellen. Dat is een fijne eigenschap voor iemand die op tijdelijke basis in een organisatie aan de slag gaat. Willem is echt een senior beleidsadviseur HRD. Hij heeft verstand van zaken, luistert naar de behoefte van Huisvesting om eenvoud en verbond de vraag van Huisvesting direct aan de gewenste performance en het benodigde gedrag van het management en de medewerkers om er een succes van te maken. Die aandacht voor gebruiksvriendelijkheid van de instrumenten als de toepassingsgerichtheid levert ons veel op.

Over het eindresultaat van onze samenwerking ben ik dik tevreden. We beschikken nu over inwerkprogramma’s en leerlijnen voor alle functies binnen Huisvesting. De medewerkers zijn blij dat ze nu houvast hebben over opleidingsondersteuning in hun werk en het management heeft inzicht in de tijd en de kosten die de verplichte opleidingen kosten. De managers kunnen nu effectief gaan sturen op zowel de functionele ontwikkeling van de medewerkers in hun team als het prioriteren van de investering in opleidingen. Doordat Willem gewoon over veel expertise op zijn vakgebied beschikt en heel samenwerkings- en resultaatgericht is, hebben we met elkaar een paar complete producten afgeleverd.

Wim Bender, Senior Beleidsadviseur Huisvesting