Leren binnen organisaties heeft een doel. Professionals moeten leren om bij te blijven op hun vakgebied, taken onder de knie te krijgen, groter te denken dan hun eigen belang en het belang van hun afdeling (outside in, klantbelang een organisatiebelang voorop), en om effectief samen te werken met anderen.

Zoals Manon Ruiters ook stelt in Liefde voor Leren, gebeurt leren impliciet en expliciet, individueel en samen, georganiseerd en spontaan, onder druk en in rust, formeel en informeel, en in een grote diversiteit aan situaties. Steeds bepalen de context, de aard van de situatie en de betrokken mensen samen wat er geleerd moet worden en hoe dat het beste kan gebeuren.

Ik hanteer een 70-20-10 principe waarbij leren voor 70% plaatsvindt op de werkvloer, 20% door begeleiding door anderen en 10% via formele opleidingen. Dit ziet er als volgt uit:

Bij leren op de werkplek gaat het erom dat medewerkers alle mogelijkheden krijgen en benutten door via hun taakuitoefening leerervaringen te hebben. De registratie hiervan kan bijvoorbeeld gebeuren d.m.v. een persoonlijk resultatenplan.

Bij leren door begeleiding krijgt de medewerker bewuste ondersteuning van collega’s en zijn leidinggevende.

Bij formeel leren vind ik het belangrijk dat er zoveel mogelijk sprake is van blended learning en korte gezamenlijke sessies, zodat er een goede balans is tussen de tijd die besteed wordt aan leren en de uitvoering van het werk.

Hoe leren ook plaatsvindt, er zijn steeds uitdagingen die moeten worden overwonnen. Dit zijn onder meer:

 • hoe bieden we het aan?
 • wat bieden we aan?
 • welke balans hanteren we tussen verplicht, nice-to-have en vrije keuze?
 • hoe organiseren we zaken zoals opleidingsbudget, opdrachtgeverschap, tijd, opleidingsaanbod, registratie, koppeling met PI systeem en functieprofielen en leerlijnen?
 • hoe zorgen we ervoor dat de leerinterventie werkelijk impact heeft (zichtbaar gedrag / zichtbare resultaten)?
 • hoe borgen we de leerinterventie?
 • wat mag leren & ontwikkelen kosten?
 • hoeveel maatwerk willen we leveren?
 • hoe kunnen we informeel leren op de werkplek formaliseren?
 • hoe evalueren we formeel en informeel leren op effectiviteit?
 • hoeveel tijd mogen medewerkers besteden aan leren & ontwikkelen ten opzichte van hun taakuitoefening en in hoeverre laten we medewerkers ook eigen tijd investeren?
 • maken we gebruik maken van een LMS? Wat is de meerwaarde? En hoe dan?
 • hoe kunnen we de koppeling maken of houden met personeelsplanning (huidige en gewenste bezetting / kwaliteit en ontwikkeling van personeel)
 • hoe kunnen we eerder verworven competenties (EVC) zichtbaar maken en benutten?

Bent u ook bewust bezig met de rol van leren binnen uw organisatie en wilt u hierover sparren? Ik wissel graag met u van gedachten over dit fascinerende onderwerp.

Met hartelijke groet,

Willem Ezerman

 

Drs. W. Ezerman

Opleidingsspecialist / performance coach

T  06 1619 7002

FOCUS Leren & Ontwikkelen

meetbaar meer uit mensen en organisaties halen