Performance verbeteren


Wanneer je het hebt over presteren en het behalen van resultaten in het werk, heb je het over performancemanagement.

 • Presteren gaat over doelen en resultaten
 • Presteren gaat over competenties
 • Presteren gaat over inzet en motivatie
 • Presteren gaat over aansturen, begeleiding en reflectie
 • Presteren gaat over werken en succes (-beleving)

Als je aan deze knoppen gaat draaien, ga je de performance verbeteren. Je gaat je mensen stimuleren om optimaal te presteren.

Wanneer je weet welke resultaten de komende periode gerealiseerd moeten worden en de omstandigheden waarin dat moet gebeuren (binnen de langetermijnambitie van de organisatie), dan kun je een redelijke inschatting maken van de competenties die je nodig hebt om succesvol te zijn. Doordat je deze inschatting afzet tegen de competenties en het potentieel dat je in je team hebt (9-grid), kun je bepalen welke competenties binnen het team je extra moet aanspreken en welke competenties je ergens anders vandaan moet halen. Eén van de instrumenten waarmee je de competenties en het potentieel van je team kunt bepalen is het 9-grid model.

Je kunt medewerkers uitdagen om competenties te ontwikkelen of te ontdekken door ze een specifieke rol te geven in het team. Een rol is meestal een tijdelijke ‘special’ binnen en functie en heeft daardoor een veel minder stabiel karakter; wanneer een medewerker een andere rol krijgt, heeft hij misschien tijdelijk behoefte aan meer steun en sturing en daar moet je daar als leidinggevende op inspelen. Een andere manier om medewerkers uit te dagen is door ze een project te laten doen dat bijdraagt aan de te behalen resultaten maar (nog) geen standaard onderdeel is van de werkprocessen zit.

Ontwikkel jezelf als manager:

Ontwikkel mijn team verder:

Ontwikkel mijn organisatie verder:

Structuur aanbrengen voordat je gaat vlammen

“Hoe zorg ik dat ik in control blijf zonder een controlefreak te worden?”

 

Voordat je met je team aan de slag gaat, is het goed om even te bezinnen en een plan te maken.

Hier zijn tien gewetensvragen om je op weg te helpen:

 1. Welke resultaten moeten de komende periode gerealiseerd worden door mijn team?
 2. Wat zijn de te verwachten omstandigheden waarin dat moet gebeuren?
 3. Hoeveel tijd heb ik nodig om de resultaten te realiseren?
 4. In hoeverre kan ik de resultaten bundelen in projecten?
 5. Wat zijn de harde en zachte KPI’s waarop ik moet gaan sturen?
 6. Welke competenties heb ik op basis van 1 en 2 nodig om succesvol te zijn? (Tip: breng de huidige performancekracht en het potentieel van je team eens in kaart met de 9-grid)
 7. Welke competenties moet ik extra aanspreken en welke competenties moet ik ergens anders vandaan halen?
 8. Hoe geef ik de organisatie vorm? Hoe geef ik een goed projectplan vorm? Hoe manage ik alle projecten? Hoe verdeel ik de taken / projecten binnen mijn team?
 9. Hoe manage ik mijn mensen? Welke stijl van leidinggeven is het meest effectief bij wie? Hoe bepaal ik de balans tussen ruimte geven en dicteren?
 10. Hoe zit ik zelf in de race? Wat is mijn performancekracht en waar heb ik ondersteuning bij nodig? Hoe zorg ik dat ik in control blijf zonder een controlefreak te worden? Hoe voorkom ik dat ik me laat verleiden tot de S5 stijl van leidinggeven? Hoe kan mijn team mij helpen? Hoe kan mijn eigen leidinggevende mij helpen? Hoe kan mijn MT mij helpen? Hoe kan een externe coach mij helpen?

Drie tips:

 1. Breng de huidige performancekracht en het potentieel van je team eens in kaart met de 9-grid
 2. Gebruik de piramide van Lencioni om met je team tot een goede en gedragen taakverdeling te komen, waarbij iedereen op zijn talent en zijn uitdaging wordt ingezet
 3. Ga projectmatig werken.

 

 • “Naar aanleiding van een medewerkertevredenheidsonderzoek heb ik Willem en zijn team gevraagd om ons te helpen om de teameffectiviteit te vergroten. Aandachtspunten waren samenwerking, leiderschap en invulling van de eigen functie. Willem heeft een aanpak voorgesteld waarmee de zaak van twee kanten benaderd zou worden: intakegesprekken met alle medewerkers, coaching voor mezelf en bijeenkomsten met het team gevolgd door een action-learning programma. Door te focussen op de kracht van iedere medewerker en mijn impact als leidinggevende, en door te werken met action-learning, hebben we grote stappen gezet. Mijn eigen grootste leerpunt is dat het adagium dat ik aanhing (mijn deur staat altijd open - dus als iemand ergens mee zit, dan loopt hij wel binnen) helemaal niet zo effectief was. Nu doe ik regelmatig een rondje en weet zo veel beter wat er speelt, zodat ik sneller kan schakelen.”
  Martin van Adrichem
  Concerncontroller bij CBS
 • “Als spin-off van het management development programma dat binnen Kloosterboer liep, ben ik door Willem gecoacht om mezelf klaar te stomen om vestigingsmanager te worden. Al snel kwam ik erachter dat Willem maar één doel had: mij laten ontdekken hoe ik mezelf nog verder zou kunnen ontwikkelen als manager. Ik was snel om en heb een hoop geleerd. Willem maakte kennis met al mijn mensen en kon zich daardoor inleven in elke casus die ik naar voren bracht. Uiteindelijk heb ik ongeveer anderhalf jaar een volledig op maat gemaakt traject bij hem gevolgd. Met - voor mij - onverwachte resultaten. Willem kan problemen snel platslaan, en benoemen waar het feitelijk om gaat. Daardoor leerde hij me om afstand te nemen. Moest ik daar nou zo moeilijk over doen, dacht ik dan. Inmiddels lukt me dat ook prima zonder Willem. Heel praktisch heeft hij me daarvoor formulieren gegeven die ik gebruik in de communicatie met mijn mensen. Maar belangrijker is misschien wel dat ik niet meer zo snel in de emotie schiet. Ik merk dat anderen daardoor eerder bereid zijn om met me mee te denken en mee te werken. Een verrassende uitkomst van het coachingstraject is dat ik een hbo-opleiding ben gaan volgen. Dat was ik helemaal niet van plan, maar Willem heeft me gepusht om het te gaan doen - vanuit de idee om arbeidsmarktfit te blijven. Ik zit nu (aug 2017) in de eindfase en ben hem dankbaar voor de drang die hij toen heeft uitgeoefend.”
  Jok Slootweg – Kloosterboer Groep
  Manager Kloosterboer Delta Terminal 2 / Supervisor Stock & Planning
 • “Binnen Alfabeeld heeft Willem de organisatie en gedeeltelijke uitvoering van het veiligheidsprogramma voor Liandon en Netcare begeleid als senior projectleider. Dit dat bestond uit het trainen van alle leidinggevenden van beide organisaties met betrekking tot het doen van veiligheidsobservatierondes en het voeren van gesprekken met medewerkers over veiligheid. Uiteindelijk hebben zo'n 150 leidinggevenden in 16 groepen de training gevolgd. De grote succesfactor van de training was het praktijkbezoek aan een locatie waar op dat moment feitelijk werd gewerkt, waardoor de leidinggevende on the job gecoacht konden worden op hun observatie- en gespreksvaardigheden. Eén van de trainers met wie Willem toen veel samenwerkte, Davey Verbeek, zegt het volgende over Willem: "Ik leerde Willem kennen als iemand met wie het heel goed samenwerken is. Hij is gewoon een prettige kerel en dat zie je ook terug in de omgang met deelnemers. Hij heeft gevoel voor humor en mensen durven zich bij hem bloot te geven. Willem staat didactisch stevig in zijn schoenen en hij weet de training op een logische manier weet te sturen. Hij maakt het altijd interactief. Een ander sterk punt van Willem is dat hij goed inspringt op wat er gebeurt en to the point feedback geeft. Ik vond het ook prettig om te merken dat hij oog heeft voor de randvoorwaarden van een training en verbeterpunten afstemt met zijn opdrachtgever. Willem voegde zich prima naar de filosofie van Alfabeeld en ik zou dan ook niet aarzelen om hem bij andere opdrachtgevers aan te bevelen als trainer en projectleider."”
  Davey Verbeek – Alfabeeld Organisatieadvies
  Projectleider / trainer
 • “Ik leerde Willem kennen via een intervisiegroep voor HR-managers die hij begeleidde. Het was de bedoeling dat ik bij mijn werkgever zou doorgroeien van personeelsadviseur naar HR businesspartner, maar dat lukte me niet op eigen kracht. Ik zat vast en had een coach nodig. Willem bood zijn diensten aan en omdat ik hem inmiddels voldoende vertrouwde, ging ik met hem in zee. Nooit spijt van gehad! Willem beheerst de kwaliteit van het stellen van de juiste vragen. Zijn motto is: "het werkt altijd beter met een plan", en zo gaat hij ook te werk. Eerst werd mijn coachvraag duidelijk geformuleerd en daaruit volgden een heldere offerte en een opzet voor het verdere traject. Een document met persoonlijke groeivragen vormde hiervoor de basis. Hierover hadden we regelmatig gesprekken, waarna we de doelen bijstelden waar dat nodig was. Willems planmatige werkwijze, met het aanbieden van de juiste tools, geeft houvast. Anderzijds is hij geen coach die je handje vasthoudt. Hij wijst je voortdurend op je eigen verantwoordelijkheden. Bij mij werkte dat uitstekend, maar daar moet je dus wel tegen kunnen. Het hele traject heeft volledig aan mijn verwachtingen voldaan. Mijn probleem bleek met de juiste aanpak gewoon oplosbaar te zijn. Makkelijk zelfs. Daardoor verliep mijn loopbaanontwikkeling bij WEA Accountants zoals gewenst en daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. Inmiddels ben ik alweer een aantal jaar ondernemer en achteraf denk ik dat de coaching van Willem daartoe een aanzet heeft gegeven. Dus beveel ik hem aan als coach voor ontwikkeltrajecten? Volmondig!”
  Laura Kenter – WEA Accountants
  HR Manager

Laat ons je helpen!

Wij zorgen ervoor dat jij het beste kunt halen uit jezelf en je team