Managers in the Lead

FL&O helpt managers om zich duurzaam te ontwikkelen en zo fit te blijven.

Fit blijven betekent dat je er voor zorgt dat je als manager en leidinggevende de aansluiting houdt tussen de markt, de organisatiestrategie en de resultaten die je daarom met je mensen moet boeken.

Fit blijven betekent dus dat je

 • blijft ontwikkelen als leidinggevende en manager
 • blijft ontwikkelen binnen je huidige organisatie
 • blijft ontwikkelen als professional
 • je blijft ontwikkelen als mens
 • jouw afdeling of team blijft ontwikkelen

Hiervoor kiest u:

 • Resultaatgerichte aanpak
 • Aandacht voor verschillende aspecten van management
 • Uitdaging op praktisch management
 • Uitdaging op persoonlijk leiderschap

Effectieve manager

Een effectieve manager is in staat om de volgende vier rollen te vervullen: meewerkend voorman, manager, leidinggevende en ondernemer.

In de praktijk blijkt echter dat managers hun eigen voorkeur hebben waardoor ze ‘blijven hangen’ in een bepaalde rol. Ook daagt de organisatie ze niet uit omdat de focus vaak op slechts een van deze vier rollen wordt gelegd. Dit leidt tot suboptimalisatie en daarmee dus tot resultaten die minder goed zijn dan mogelijk is. Wij coachen en trainen directeuren, directieleden, vestigingsmanagers, operationele managers en commerciële managers om de vier rollen optimaal in te vullen.

Hoe wij managers begeleiden en trainen

Managers zijn mensen met een visie. Wij weten dat en houden daar rekening mee in onze trainingen. Dit betekent dat we

 • korte en krachtige interventies doen – dus geen hele dagen van de werkvloer af voor een training of coaching;
 • aandacht besteden aan díe houding en díe vaardigheden waar uw managers echt behoefte aan hebben;
 • snel schakelen in en tussen bijeenkomsten;
 • coaches en trainers inzetten met managementervaring;
 • ook steeds het overall doel van de organisatie in het oog houden.

Onze begeleiding

Wij bieden managers de volgende begeleiding:

 • Coaching op basis van Persoonlijk Resultatenplan (PReP)
 • Leiderschapscoaching
 • Managementcoaching
 • Teamcoaching en –training
 • Begeleide intervisie
 • Training

Ook op strategisch niveau helpen wij met het ontwikkelen van het management.

Dit doen we met

 • het ontwikkelen van beleid op strategisch management development
 • het ontwikkelen en uitvoeren van Management Development Programma’s

SPECIAL: ontwikkel je MT op basis van de principes van Lencioni

Formuleer gezamenlijk:

 • wat de positionering van jullie MT is
 • welke specifieke resultaatgebieden voor jullie gelden
 • hoe je de portefeuilles en projecten verdeelt binnen het team
 • hoe je je MT organiseert

En merk in de praktijk dat het volgende gebeurt:

 • gedragen leiderschap
 • inzet talenten
 • intrinsiek commitment
 • betere resultaten
 • elkaar ondersteunen en samen optrekken

Lees verder

Meteen aan de slag? Bestel de kennismakingsworkshop of neem contact op met een van onze performancecoaches.

Doe net als het MT van de gemeente Alblasserdam en zet échte stappen.

Ga net als het CBS werken met het PReP en geef je team een boost!

SPECIAL: geef de regie aan je medewerkers

 • Wilt u dat uw medewerkers zelf de regie nemen om hun ambities te realiseren?
  Wilt u als leidinggevende écht de verantwoordelijkheid bij uw medewerkers neerleggen?
  En wilt u zicht houden op het proces en de voortgang?

Dan is het Professioneel Resultatenplan (PReP) van FL&O het instrument dat u nodig heeft.

Functioneren en loopbaan centraal
De PReP is een performancetool waarmee de medewerker zijn eigen doelen formuleert en realiseert. In het PReP staat de eigen functie en de eigen loopbaan centraal. Persoonlijke ontwikkeling wordt beschouwd in deze context. Hierdoor wordt het gebruik van competenties en ontwikkeldoelen een geïntegreerd en vanzelfsprekend onderdeel van het werk.

Performance en ontwikkeling worden daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door te werken aan functiespecifieke doelen ontwikkel je competenties, vaardigheden en doe je vakkennis op waarmee je je klanten helpt en een bijdrage levert aan het succes van jouw afdeling. Tegelijkertijd ontwikkel je jezelf als mens en als professional. Het een staat niet los van het ander.

Lees verder

Meteen aan de slag met het PReP? Neem contact op met een van onze performancecoaches.

Lees de ervaringen van deze managers:

 • “Ik leerde Willem kennen via een intervisiegroep voor HR-managers die hij begeleidde. Het was de bedoeling dat ik bij mijn werkgever zou doorgroeien van personeelsadviseur naar HR businesspartner, maar dat lukte me niet op eigen kracht. Ik zat vast en had een coach nodig. Willem bood zijn diensten aan en omdat ik hem inmiddels voldoende vertrouwde, ging ik met hem in zee. Nooit spijt van gehad! Willem beheerst de kwaliteit van het stellen van de juiste vragen. Zijn motto is: "het werkt altijd beter met een plan", en zo gaat hij ook te werk. Eerst werd mijn coachvraag duidelijk geformuleerd en daaruit volgden een heldere offerte en een opzet voor het verdere traject. Een document met persoonlijke groeivragen vormde hiervoor de basis. Hierover hadden we regelmatig gesprekken, waarna we de doelen bijstelden waar dat nodig was. Willems planmatige werkwijze, met het aanbieden van de juiste tools, geeft houvast. Anderzijds is hij geen coach die je handje vasthoudt. Hij wijst je voortdurend op je eigen verantwoordelijkheden. Bij mij werkte dat uitstekend, maar daar moet je dus wel tegen kunnen. Het hele traject heeft volledig aan mijn verwachtingen voldaan. Mijn probleem bleek met de juiste aanpak gewoon oplosbaar te zijn. Makkelijk zelfs. Daardoor verliep mijn loopbaanontwikkeling bij WEA Accountants zoals gewenst en daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. Inmiddels ben ik alweer een aantal jaar ondernemer en achteraf denk ik dat de coaching van Willem daartoe een aanzet heeft gegeven. Dus beveel ik hem aan als coach voor ontwikkeltrajecten? Volmondig!”
  Laura Kenter – WEA Accountants
  HR Manager
 • “Jeffrey van der Krogt, werkzaam als Projectcoördinator bij de Kloosterboer Groep:  "Ik heb Willem leren kennen in de beginfase van mijn carrière. Als een persoonlijke coach heeft Willem mij geholpen met het opstellen van mijn jaarlijkse POP en het daadwerkelijk verbeteren van bepaalde competenties. Willem is een erg fijne coach, o.a. door zijn ervaring, luisterende oor en het vertrouwelijke gevoel dat hij je geeft. Ook kan hij goed doorvragen en snel tot de kern van bepaalde zaken komen. Door Willem heb ik mijzelf beter leren kennen, en weet ik beter om te gaan met issues waar veel starters mee te maken hebben. Als je op zoek bent naar een persoonlijke coach die echt naar je luistert, waar je een vertrouwelijke gevoel bij krijgt en daadwerkelijk nuttige adviezen geeft, dan zou ik Willem zeker aanbevelen."  Service categorie: Loopbaanadviseur Jaar eerste keer aangenomen: 2012 Belangrijkste kwaliteiten: Aangenaam, Deskundig, Hoge integriteit”
  Jeffrey van der Krogt – Kloosterboer Groep
  Projectcoördinator
 • "Bij het coachen en ontwikkelen van managers gaat het om mensen, en dat is wat Willem goed begrijpt. Willem is iemand die verder zoekt naar de persoon erachter met zijn eigen specifieke sterke eigenschappen alsmede ontwikkelpunten. Hij kan mensen de juiste spiegel voor te houden en laat mensen in hun waarde. Zijn praktische ervaring maken hem tot een waardevolle coach in allerhande ontwikkeltrajecten. Ik heb Willem leren kennen als een gedreven, optimistische, integere en sociale persoonlijkheid. Hij heeft mij geholpen om van mijn baan bij De Boer Tenten naar een nieuwe werkomgeving te komen waar ik weer een goede bijdrage zou kunnen leveren. En dat is LVNL geworden."
  Paul van Leeuwen – De Boer Tenten
  Manager Buildings & Infrastructure bij LVNL

Neem contact op!

Wacht niet langer en word een betere leidinggevende!