Organisatie ontwikkeling


Uw organisatie beter laten presteren

Door de opkomst van wetenschappelijke bedrijfsvoering, waarin bedrijven zo logisch, mechanisch mogelijk werden ingericht en de focus op productiviteit kwam te liggen, ontstond interesse in het denken over de inrichting van organisaties en de competenties die de werknemers nodig hadden om de optimale bijdrage te leveren aan het productieproces.

Door aandacht te geven aan medewerkers, verbetert de productiviteit. Toyota had dit in de jaren 80 van de 20e eeuw al door en betrok haar medewerkers actief bij het organisatieproces. Onder de slogan “waste is everywhere” werd er van medewerkers gevraagd om mee te denken en te handelen in een continu verbeterproces. Ook werd het werkproces niet meer in kleine handelingen opgeknipt, maar medewerkers voerden een proces van begin tot einde uit. Het gevolg was dat medewerkers het gevoel kregen dat ze een werkelijke bijdrage leverden aan de productie van auto’s en dat ze trots waren op hun prestaties. Zo trots zelfs, dat automobilisten werden aangesproken door medewerkers die hen vertelden dat ze aan mee hadden gewerkt aan de fabricage van hún auto.

Bij FL&O geloven we dat organisatieontwikkeling nooit een doel op zich is. Organisatieontwikkeling is het gevolg van de ambitie van een organisatie en van trends en ontwikkelingen in de markt die van invloed zijn op de continuïteit van de organisatie.

Bij FL&O geloven we ook dat beter presteren iets vereist van alle betrokkenen: intentie, motivatie, inspiratie en doorzettingsvermogen. En dat beter presteren begint met de keuze om de beste te willen zijn.

Hiervoor kiest u:

 • Van drijfveren naar idee naar visie naar aanpak
 • Praktisch instrumentarium
 • Aansluiting bij uw werkpraktijk
 • Uitdaging op leiderschap en eigenaarschap
 • Inclusive approach

Neem contact op!

Wilt u als organisatie beter presteren?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het aanbrengen van focus op competenties die uw organisatie verder helpen.

Organisaties passen hun missie en strategie periodiek aan veranderende omstandigheden en veranderende ambities aan. Dat doen ze op een bewuste of minder bewuste manier, maar hoe bewuster, hoe sterker de organisatie. Ze denken na over hun concurrentiepositie en of ze de focus moeten leggen op Product leadership (product innovatie), Customer intimacy (klantaandacht) of Operational excellence (superieure operatie en uitvoering). Volgens Treacy en Wiersema dienen organisaties alle drie de disciplines te beheersen en te excelleren in één ervan.

De keuze voor een bepaalde langetermijnstrategie kan gevolgen hebben voor de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen. En aanpassingen hierin hebben weer gevolgen voor de competenties die nodig zijn en de manier waarop mensen hun werk doen. Het aanpassen van de organisatiestructuur, het wijzigen van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van benodigde competenties om de gewenste resultaten te realiseren, zijn allemaal uitingsvormen van organisatieontwikkeling.

Wat hebben we nodig om onze strategie te realiseren, een schip of een auto?

De organisatiestrategie dwingt de organisatie tot de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen, nieuwe producten en diensten, en ook tot de ontwikkeling van het personeel. Want zowel het management als de medewerkers dienen ‘fit’ te blijven in hun functie – ze moeten zich kunnen blijven aanpassen aan de veranderende eisen die het werk stelt. En juist op dit onderdeel ligt de expertise van FL&O. Wij helpen organisaties – met de strategie en bedrijfskundige processen als uitgangspunt – om van de factor ‘mens’ een krachtige succesfactor te maken.

Maar het begint met een fundamentele keuze.

Bij FL&O geloven we dat de keuze om de beste te willen zijn ervoor zorgt dat je beter gaat presteren. En hoe je die keuze maakt en wat er nog meer bij komt kijken, daar weet FL&O alles van.

Voordelen van het trainen van de hele organisatie

FL&O levert interventies voor de managers, de medewerkers en de teams waar ze onderdeel van uitmaken. Daardoor komt de hele organisatie in beweging en worden allerlei hakken-in-het-zandreflexen – zoals ‘dit is weer iets dat is bedacht door het hoofdkantoor’ – voorkomen.

Neem contact op!

Wacht niet langer en begin met verbeteren!

Wij helpen u graag met het aanbrengen van focus op competenties die uw organisatie verder helpen.

Lees de ervaringen van deze managers:

 • “Ik leerde Willem kennen via een intervisiegroep voor HR-managers die hij begeleidde. Het was de bedoeling dat ik bij mijn werkgever zou doorgroeien van personeelsadviseur naar HR businesspartner, maar dat lukte me niet op eigen kracht. Ik zat vast en had een coach nodig. Willem bood zijn diensten aan en omdat ik hem inmiddels voldoende vertrouwde, ging ik met hem in zee. Nooit spijt van gehad! Willem beheerst de kwaliteit van het stellen van de juiste vragen. Zijn motto is: "het werkt altijd beter met een plan", en zo gaat hij ook te werk. Eerst werd mijn coachvraag duidelijk geformuleerd en daaruit volgden een heldere offerte en een opzet voor het verdere traject. Een document met persoonlijke groeivragen vormde hiervoor de basis. Hierover hadden we regelmatig gesprekken, waarna we de doelen bijstelden waar dat nodig was. Willems planmatige werkwijze, met het aanbieden van de juiste tools, geeft houvast. Anderzijds is hij geen coach die je handje vasthoudt. Hij wijst je voortdurend op je eigen verantwoordelijkheden. Bij mij werkte dat uitstekend, maar daar moet je dus wel tegen kunnen. Het hele traject heeft volledig aan mijn verwachtingen voldaan. Mijn probleem bleek met de juiste aanpak gewoon oplosbaar te zijn. Makkelijk zelfs. Daardoor verliep mijn loopbaanontwikkeling bij WEA Accountants zoals gewenst en daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. Inmiddels ben ik alweer een aantal jaar ondernemer en achteraf denk ik dat de coaching van Willem daartoe een aanzet heeft gegeven. Dus beveel ik hem aan als coach voor ontwikkeltrajecten? Volmondig!”
  Laura Kenter – WEA Accountants
  HR Manager
 • “Jeffrey van der Krogt, werkzaam als Projectcoördinator bij de Kloosterboer Groep:  "Ik heb Willem leren kennen in de beginfase van mijn carrière. Als een persoonlijke coach heeft Willem mij geholpen met het opstellen van mijn jaarlijkse POP en het daadwerkelijk verbeteren van bepaalde competenties. Willem is een erg fijne coach, o.a. door zijn ervaring, luisterende oor en het vertrouwelijke gevoel dat hij je geeft. Ook kan hij goed doorvragen en snel tot de kern van bepaalde zaken komen. Door Willem heb ik mijzelf beter leren kennen, en weet ik beter om te gaan met issues waar veel starters mee te maken hebben. Als je op zoek bent naar een persoonlijke coach die echt naar je luistert, waar je een vertrouwelijke gevoel bij krijgt en daadwerkelijk nuttige adviezen geeft, dan zou ik Willem zeker aanbevelen."  Service categorie: Loopbaanadviseur Jaar eerste keer aangenomen: 2012 Belangrijkste kwaliteiten: Aangenaam, Deskundig, Hoge integriteit”
  Jeffrey van der Krogt – Kloosterboer Groep
  Projectcoördinator
 • "Bij het coachen en ontwikkelen van managers gaat het om mensen, en dat is wat Willem goed begrijpt. Willem is iemand die verder zoekt naar de persoon erachter met zijn eigen specifieke sterke eigenschappen alsmede ontwikkelpunten. Hij kan mensen de juiste spiegel voor te houden en laat mensen in hun waarde. Zijn praktische ervaring maken hem tot een waardevolle coach in allerhande ontwikkeltrajecten. Ik heb Willem leren kennen als een gedreven, optimistische, integere en sociale persoonlijkheid. Hij heeft mij geholpen om van mijn baan bij De Boer Tenten naar een nieuwe werkomgeving te komen waar ik weer een goede bijdrage zou kunnen leveren. En dat is LVNL geworden."
  Paul van Leeuwen – De Boer Tenten
  Manager Buildings & Infrastructure bij LVNL