[stack_breadcrumbs]

Uw organisatie beter laten presteren

Door de opkomst van wetenschappelijke bedrijfsvoering, waarin bedrijven zo logisch, mechanisch mogelijk werden ingericht en de focus op productiviteit kwam te liggen, ontstond interesse in het denken over de inrichting van organisaties en de competenties die de werknemers nodig hadden om de optimale bijdrage te leveren aan het productieproces.

Door aandacht te geven aan medewerkers, verbetert de productiviteit. Toyota had dit in de jaren 80 van de 20e eeuw al door en betrok haar medewerkers actief bij het organisatieproces. Onder de slogan “waste is everywhere” werd er van medewerkers gevraagd om mee te denken en te handelen in een continu verbeterproces. Ook werd het werkproces niet meer in kleine handelingen opgeknipt, maar medewerkers voerden een proces van begin tot einde uit. Het gevolg was dat medewerkers het gevoel kregen dat ze een werkelijke bijdrage leverden aan de productie van auto’s en dat ze trots waren op hun prestaties. Zo trots zelfs, dat automobilisten werden aangesproken door medewerkers die hen vertelden dat ze aan mee hadden gewerkt aan de fabricage van hún auto.

Bij FL&O geloven we dat organisatieontwikkeling nooit een doel op zich is. Organisatieontwikkeling is het gevolg van de ambitie van een organisatie en van trends en ontwikkelingen in de markt die van invloed zijn op de continuïteit van de organisatie.

Bij FL&O geloven we ook dat beter presteren iets vereist van alle betrokkenen: intentie, motivatie, inspiratie en doorzettingsvermogen. En dat beter presteren begint met de keuze om de beste te willen zijn.

Hiervoor kiest u:

  • Van drijfveren naar idee naar visie naar aanpak
  • Praktisch instrumentarium
  • Aansluiting bij uw werkpraktijk
  • Uitdaging op leiderschap en eigenaarschap
  • Inclusive approach

Neem contact op!

Wilt u als organisatie beter presteren?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met het aanbrengen van focus op competenties die uw organisatie verder helpen.

Organisaties passen hun missie en strategie periodiek aan veranderende omstandigheden en veranderende ambities aan. Dat doen ze op een bewuste of minder bewuste manier, maar hoe bewuster, hoe sterker de organisatie. Ze denken na over hun concurrentiepositie en of ze de focus moeten leggen op Product leadership (product innovatie), Customer intimacy (klantaandacht) of Operational excellence (superieure operatie en uitvoering). Volgens Treacy en Wiersema dienen organisaties alle drie de disciplines te beheersen en te excelleren in één ervan.

De keuze voor een bepaalde langetermijnstrategie kan gevolgen hebben voor de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen. En aanpassingen hierin hebben weer gevolgen voor de competenties die nodig zijn en de manier waarop mensen hun werk doen. Het aanpassen van de organisatiestructuur, het wijzigen van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van benodigde competenties om de gewenste resultaten te realiseren, zijn allemaal uitingsvormen van organisatieontwikkeling.

Wat hebben we nodig om onze strategie te realiseren, een schip of een auto?

De organisatiestrategie dwingt de organisatie tot de ontwikkeling van nieuwe werkprocessen, nieuwe producten en diensten, en ook tot de ontwikkeling van het personeel. Want zowel het management als de medewerkers dienen ‘fit’ te blijven in hun functie – ze moeten zich kunnen blijven aanpassen aan de veranderende eisen die het werk stelt. En juist op dit onderdeel ligt de expertise van FL&O. Wij helpen organisaties – met de strategie en bedrijfskundige processen als uitgangspunt – om van de factor ‘mens’ een krachtige succesfactor te maken.

Maar het begint met een fundamentele keuze.

Bij FL&O geloven we dat de keuze om de beste te willen zijn ervoor zorgt dat je beter gaat presteren. En hoe je die keuze maakt en wat er nog meer bij komt kijken, daar weet FL&O alles van.

Voordelen van het trainen van de hele organisatie

FL&O levert interventies voor de managers, de medewerkers en de teams waar ze onderdeel van uitmaken. Daardoor komt de hele organisatie in beweging en worden allerlei hakken-in-het-zandreflexen – zoals ‘dit is weer iets dat is bedacht door het hoofdkantoor’ – voorkomen.

Neem contact op!

Wacht niet langer en begin met verbeteren!

Wij helpen u graag met het aanbrengen van focus op competenties die uw organisatie verder helpen.

Lees de ervaringen van deze managers: