Team ontwikkeling


Teamontwikkeling – focus op krachtige teams

FOCUS Leren & Ontwikkelen ondersteunt teams om prettiger, effectiever en vanuit kracht te werken.

Bij teamontwikkeling gaan we uit van de resultaten die het team wil en moet bereiken. Hierbij hanteren we een integrale benadering, gaan we op meerdere niveaus te werk, gaan we uit van de kracht van de individuele teamleden en focussen we op borging. Hierdoor ontstaan diepere verbindingen die gestoeld zijn op vertrouwen, talenten en ambities. Wij streven naar duurzame teamontwikkeling.

Wie kunnen we helpen?

FL&O coacht allerlei “soorten” teams, zoals projectteams, managementteams, directieteams, OR teams, maar ook afdelingen en divisies. Het gaat om de ambitie om samen verder te willen komen.

Wat levert teamontwikkeling op?

Bij teamontwikkeling leren we groepen mensen als team te functioneren en ook op die wijze met elkaar te communiceren en samen te werken.

 • We zoeken de sterke en eventuele zwakke plekken van het team op en vergroten het vertrouwen in elkaar. Hierbij kunnen we onder meer ‘De Elf Elementen van een Krachtig Team‘ en onze versie van de piramide van Lencioni inzetten.
 • Ieder lid krijgt inzicht in zijn of haar specifieke rol in het team en leert deze effectief te vervullen, onder andere met behulp van een Persoonlijke Resultatenplan (PReP).
 • De teamleden leren elkaar constructief aan te spreken op gedrag en prestaties
 • Het team gaat op een projectmatig(er) werken met behulp van een Team Resultatenplan (TReP).

Het resultaat is dat er effectiever, efficiënter en met meer plezier wordt gewerkt. Dit heeft een positief effect op de resultaten en de klanttevredenheid.

Wie hebben we onlangs begeleid?

Huisartsenpraktijk De Sluis MC

Teamdag als aftrap van het nieuwe jaar. De teamdag vormde een mooi moment om de ambities voor het komend jaar door te nemen, met elkaar te verkennen wat de individuele drijfveren en talenten zijn en tot een nieuwe taakverdeling te komen. Het bleek ook het juiste moment om drie medewerkers die net waren gestart echt op te nemen in het team.

CBS 

Ontwikkeltraject voor een stafafdeling met meerdere groepsbijeenkomsten en een action learning programma om de werktevredenheid te bevorderen, de samenwerking te verbeteren en een betere bijdrage te leveren aan de organisatie.

SAB Flexcentre 

Gezamenlijke training van de front- en de backoffice over klantgerichtheid, samenwerken en timemanagement in relatie tot de organisatiedoelen.

De Kloosterboer Groep

Een meerjarig MD programma om de middenmanagement beter met elkaar samen te laten werken om organisatiedoelen te realiseren.

Onze kracht

Het ontwikkelen en verzorgen van effectieve trajecten om teams vanuit wederzijdse verbondenheid te laten functioneren, dat is waar wij goed in zijn. Graag doen wij dit ook voor en met u. Omdat uw team zijn eigen specifieke wensen en behoeften heeft, stemmen we onze inspanningen en instrumenten hier op af.

Met welk team wilt u aan de slag?

Lees de ervaringen van deze managers:

 • “Ik leerde Willem kennen via een intervisiegroep voor HR-managers die hij begeleidde. Het was de bedoeling dat ik bij mijn werkgever zou doorgroeien van personeelsadviseur naar HR businesspartner, maar dat lukte me niet op eigen kracht. Ik zat vast en had een coach nodig. Willem bood zijn diensten aan en omdat ik hem inmiddels voldoende vertrouwde, ging ik met hem in zee. Nooit spijt van gehad! Willem beheerst de kwaliteit van het stellen van de juiste vragen. Zijn motto is: "het werkt altijd beter met een plan", en zo gaat hij ook te werk. Eerst werd mijn coachvraag duidelijk geformuleerd en daaruit volgden een heldere offerte en een opzet voor het verdere traject. Een document met persoonlijke groeivragen vormde hiervoor de basis. Hierover hadden we regelmatig gesprekken, waarna we de doelen bijstelden waar dat nodig was. Willems planmatige werkwijze, met het aanbieden van de juiste tools, geeft houvast. Anderzijds is hij geen coach die je handje vasthoudt. Hij wijst je voortdurend op je eigen verantwoordelijkheden. Bij mij werkte dat uitstekend, maar daar moet je dus wel tegen kunnen. Het hele traject heeft volledig aan mijn verwachtingen voldaan. Mijn probleem bleek met de juiste aanpak gewoon oplosbaar te zijn. Makkelijk zelfs. Daardoor verliep mijn loopbaanontwikkeling bij WEA Accountants zoals gewenst en daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. Inmiddels ben ik alweer een aantal jaar ondernemer en achteraf denk ik dat de coaching van Willem daartoe een aanzet heeft gegeven. Dus beveel ik hem aan als coach voor ontwikkeltrajecten? Volmondig!”
  Laura Kenter – WEA Accountants
  HR Manager
 • “Jeffrey van der Krogt, werkzaam als Projectcoördinator bij de Kloosterboer Groep:  "Ik heb Willem leren kennen in de beginfase van mijn carrière. Als een persoonlijke coach heeft Willem mij geholpen met het opstellen van mijn jaarlijkse POP en het daadwerkelijk verbeteren van bepaalde competenties. Willem is een erg fijne coach, o.a. door zijn ervaring, luisterende oor en het vertrouwelijke gevoel dat hij je geeft. Ook kan hij goed doorvragen en snel tot de kern van bepaalde zaken komen. Door Willem heb ik mijzelf beter leren kennen, en weet ik beter om te gaan met issues waar veel starters mee te maken hebben. Als je op zoek bent naar een persoonlijke coach die echt naar je luistert, waar je een vertrouwelijke gevoel bij krijgt en daadwerkelijk nuttige adviezen geeft, dan zou ik Willem zeker aanbevelen."  Service categorie: Loopbaanadviseur Jaar eerste keer aangenomen: 2012 Belangrijkste kwaliteiten: Aangenaam, Deskundig, Hoge integriteit”
  Jeffrey van der Krogt – Kloosterboer Groep
  Projectcoördinator
 • "Bij het coachen en ontwikkelen van managers gaat het om mensen, en dat is wat Willem goed begrijpt. Willem is iemand die verder zoekt naar de persoon erachter met zijn eigen specifieke sterke eigenschappen alsmede ontwikkelpunten. Hij kan mensen de juiste spiegel voor te houden en laat mensen in hun waarde. Zijn praktische ervaring maken hem tot een waardevolle coach in allerhande ontwikkeltrajecten. Ik heb Willem leren kennen als een gedreven, optimistische, integere en sociale persoonlijkheid. Hij heeft mij geholpen om van mijn baan bij De Boer Tenten naar een nieuwe werkomgeving te komen waar ik weer een goede bijdrage zou kunnen leveren. En dat is LVNL geworden."
  Paul van Leeuwen – De Boer Tenten
  Manager Buildings & Infrastructure bij LVNL

Zet nu de eerste stap

Doe de inspriratiesessie 'Het Krachtige Team'

Wilt u ontdekken hoe u meer uit uw team kunt halen?

Bestel dan de inspiratiesessie ‘Het Krachtige Team’ en ontdek samen hoe u sterker kunt maken wat al goed gaat en beter kunt maken wat aandacht behoeft.

Een gegarandeerde boost voor uw team!