[stack_breadcrumbs]

Privacyverklaring

FOCUS Leren & Ontwikkelen respecteert de privacy van de bezoekers van onze website, onze klanten en de door ons ingehuurde coaches, trainers en adviseurs. Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).

Persoonsgegevens van onze relaties worden door ons opgeslagen, bewerkt en beschermd in onze eigen beveiligde cloudomgeving die wordt geleverd door RFC-IT. Deze omgeving is alleen toegankelijk via twee-stapsauthenticatie. In deze beveiligde cloudomgeving verstrekken we aan onze opdrachtgevers een eigen werkmap die te allen tijd toegankelijk is voor henzelf en de directeur van FOCUS Leren & Ontwikkelen en die tijdelijk op projectbasis toegankelijk is voor onze medewerkers en freelancers die actief met het lopende project van de opdrachtgever bezig zijn.

Daarnaast gelden specifieke gedragsregels voor onze medewerkers en freelancers.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens verwerken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot tolkdiensten, taaldiensten, vertaaldiensten en trainingsdiensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, anders dan dat nodig is voor het uitvoeren van de afgenomen diensten. In dat geval verstrekken we alleen die gegevens door die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de diensten door onze tolken, vertalers, trainers of adviseurs.

Gebruik gegevens

Als u een contactformulier of offerte-aanvraagformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, vragen wij u om persoonsgegevens aan ons door te geven. Wij informeren u per omgaande welke persoonsgegevens wij van u opslaan en hoe we die gebruiken.

Door akkoord te gaan met een offerte en de bijbehorende algemene voorwaarden, geeft u ons toestemming om relevante persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken om onze diensten goed te kunnen leveren en u via onze nieuwsbrief te informeren over onze organisatie en activiteiten.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het afhandelen van uw aanvraag of zolang wettelijk is voorgeschreven. Zodra de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeengekomen dienst(en), dan zullen wij de gegevens vernietigen.

Rechten

U heeft te allen tijden het recht om inzage in de door ons verzamelde gegevens van u te vragen om ze te controleren op juistheid of doelmatigheid. Dit doet u door een e-mail als onderwerp “check gegevens” naar ons algemeen mailadres mail@focus-lerenenontwikkelen.nl te sturen onder vermelding van het project dat wij voor u uitvoeren.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken of ons vragen om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen. Dit doet u door een e-mail als onderwerp “intrekking toestemming gebruik persoonsgegevens” naar ons algemeen mailadres mail@focus-lerenenontwikkelen.nl te sturen, en waar van toepassing onder vermelding van het project dat wij voor u uitvoeren. Wij verwijderen uw persoonsgegevens uit ons systeem (tenzij dit wettelijk niet is toegestaan) en u ontvangt van ons hiervan een bevestiging. Het gevolg van het intrekken van uw toestemming kan zijn dat wij onze diensten niet of niet goed meer kunnen leveren.

Bent u bij ons ingeschreven als freelancer? Dan heeft u het recht om de bij ons opgeslagen gegevens in te zien, te rectificeren, te corrigeren, te verwijderen of kun je ons vragen de gegevens in een herbruikbare vorm voor zo ver mogelijk aan u terug te leveren. U kunt de gegevens die we van u hebben opgeslagen opvragen door een mailtje te sturen naar mail@focus-lerenenontwikkelen.nl.

Facebook en Twitter

Onze website bevat knoppen om ons te volgen op Facebook en/of Twitter. Deze knoppen maken gebruik van code die Facebook en Twitter zelf aanleveren. Een onderdeel van die code is een cookie die op uw computer geplaatst wordt. FOCUS Leren & Ontwikkelen kan niets doen aan de manier waarop Facebook en Twitter met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u het niet eens zijn met hun beleid, volg ons dan alleen via onze eigen website, anders stellen we het op prijs als u ons ook via genoemde sociale media wilt volgen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt indien dit door u expliciet voor informatiedoeleinden aan ons is verstrekt. Iedere nieuwsbrief bevat instructie om u zich af te melden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Aanpassen privacyverklaring

FOCUS Leren & Ontwikkelen behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen naar aanleiding van incidenten, veranderde wetgeving, nieuwe dienstverlening, en/of inzichten op het gebied van privacy-bewaking. De laatste versie zal steeds gelden en kan geraadpleegd worden via onze website, www.focus-lerenenontwikkelen.nl.

Wormerveer, 23 mei 2018

FOCUS Leren & Ontwikkelen