In het strategisch opleidingsbeleid leggen we vast hoe de organisatie met behulp van leren en opleiden nu en in de nabije toekomst voorziet in de behoefte aan competente medewerkers.

Het strategisch opleidingsbeleid bevat een aantal samenhangende uitgangspunten over de doelstelling van de organisatie en de rol van leren en opleiden om de organisatiedoelen te realiseren. Ook in relatie tot de doelen en het functioneren van de individuele medewerkers.

Het strategisch opleidingsbeleid beschrijft daarmee de ambities van de organisatie en de kaders voor de activiteiten die plaatsvinden om medewerkers op te leiden en te stimuleren in hun ontwikkeling.

De vragen die moeten worden beantwoord zijn de volgende:

 1. Wat zijn de relevante ontwikkelingen in de markt?
 2. Strategisch organisatiebeleid:
  – Waar staat de organisatie over 3 jaar?
  – Wat zijn de speerpunten van beleid voor de komende 3 jaar?
  – Welke competenties vraagt dit van medewerkers?
  – Welke rol kan leren en opleiden hierbij spelen?
 3. Hoe voorziet de organisatie met behulp van leren en opleiden nu en in de nabije toekomst in de behoefte aan competente medewerkers?
 4. Wat zijn onze samenhangende uitgangspunten over de doelstelling van de organisatie en de rol van leren en opleiden om de organisatiedoelen te realiseren? Ook in relatie tot de doelen en het functioneren van de individuele medewerkers?
 5. Wat zijn de ambities van de organisatie voor de activiteiten die plaatsvinden om medewerkers op te leiden en te stimuleren in hun ontwikkeling?
 6. Wat zijn de kaders voor de activiteiten die plaatsvinden om medewerkers op te leiden en te stimuleren in hun ontwikkeling?
 7. Hoe gaan we te werk?
  – Welke rol spelen de verschillende stakeholders en wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden?
  – Welke instrumenten zetten we in?
  – Welke deadlines hanteren we?
  – Hoe organiseren we het? (Wat is de balans tussen werkplekleren, begeleiding en formele training? Welke afdelingen en functionarissen zijn erbij betrokken (rol en taken)? / Welke voortgangscontrole passen we toe? In hoeverre zetten we een LMS in? Wat is de balans tussen inkopen en zelf doen?)
  – Hoe borgen we de kwaliteit?
 8. Wanneer treedt het plan in werking?

Verder praten?

Strategisch opleidingsbeleid is een goed gesprek waard. Wij voeren dat graag met u. Als u interesse heeft in effectief en praktisch toepasbaar beleid, neem dan contact met ons op. Wij helpen graag met het aanbrengen van focus.

Willem Ezerman

sr. beleidsadviseur HRD

T 06 1619 7002