Visie op HRD en de rol van de HRD-adviseur

Betere resultaten door HRD

Leren & Ontwikkelen vormt een belangrijke investering in de professionaliteit van medewerkers. Het levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van het werk en is belangrijk voor het behalen van resultaten.

Belangrijke uitgangspunten om medewerkers zo optimaal en vitaal mogelijk laten functioneren in de eigen functie en werkomgeving, en ze faciliteert om hun aansluiting op de arbeidsmarkt te behouden (duurzame inzetbaarheid) zijn:

 • We willen medewerkers binnen de eigen eenheid (sector / unit / afdeling / team) optimaal inzetten en ontwikkelen in het licht van de ambitie van de organisatie
 • We willen medewerkers ondersteunen om zichzelf te ontwikkelen als professional in hun functie en binnen hun team;
 • We willen de medewerkers helpen om vitaal en veerkrachtig hun werk te doen;
 • We willen faciliteren dat medewerkers aansluiting houden bij de arbeidsmarkt (mobiliteit / arbeidsmarktfitheid);
 • We passen de 70-20-10 regel toe: 70% on the job leren (leren door doen), 20% coaching (leren door middel van begeleiding) en 10% opleiding (via het COA Leerplein);
 • We maken gebruik van actuele functiebeschrijvingen en leerlijnen; en
 • We maken gebruik van de gesprekscyclus en de bijbehorende instrumenten om dit plan te realiseren.

HRD de specialisatie binnen HRM

HRD is de specialisatie binnen HRM die zich richt op het borgen van leren in de organisatie met als doel medewerkers de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de continuïteit van de organisatie. HRD is ervoor om oplossingen te bieden die zowel de ontwikkeling van het personeelsbestand als het effectief benutten van het aanwezige potentieel van het personeelsbestand stimuleren. Bij instroom, doorstroom en uitstroom. HRD moet ten dienste staan aan het verbeteren van de prestatie (performance) van individuele medewerkers en de organisatie door te focussen op het afstemmen van de bedrijfsstrategie met zowel het trainings- en ontwikkelingsbeleid als individuele passies, vaardigheden en talenten. Hier ligt een mooie opdracht voor de HRD-adviseur.

HRD thema’s

De HRD-adviseur benadert HRD-thema’s vanuit een onderlinge samenhang en benadert HRD-thema’s vanuit een verbinding met de kernthema’s binnen de organisatie. Vijf belangrijke HRD thema’s zijn:

 1. strategische personeelsplanning: beschikbaarheid en kwaliteit
 2. boeien en binden van personeel: inwerken, duurzame inzetbaarheid, empowerment, loopbaanontwikkeling
 3. de effectieve leermix: leren op de werkplek, leren van en met anderen, informeel en formeel leren, blended learning
 4. innovatie en instrumentontwikkeling: passende instrumenten en interventies.
 5. de organisatie van leren & ontwikkelen

Bent u ook bezig met het ontwikkelen of implementeren van HRD beleid en wilt u hierover sparren? Neem dat contact met mij op voor HRD advies. Ik help graag met het aanbrengen van focus.

Met hartelijke groet,

Willem Ezerman

 

Drs. W. Ezerman

strategisch HRD adviseur / performance coach

T  06 1619 7002

 

FOCUS Leren & Ontwikkelen

Het beste uit mensen en organisaties halen