Bij FL&O zijn we ervan overtuigd dat teams effectief presteren als:

  • ze een bijdrage leveren aan de organisatiestrategie
  • hun plaats in de organisatie duidelijk is
  • hun plaats in de productieketen duidelijk is
  • ze meerwaarde bieden:
  • duidelijk herkenbaar product, dienst of oplossing
  • ze een eigen visie en strategie hebben
  • ze effectief zijn georganiseerd

Maar… effectieve teams ontstaan niet zomaar. Daar is kennis, ervaring en leiderschap voor nodig. Maar ook het bewustzijn dat ieder individueel lid zijn eigen rol speelt en zijn verantwoordelijkheid heeft om een zinvolle bijdrage te leveren aan het team en de resultaten die het team moet leveren om zijn klanten tevreden te stellen en de eigen organisatie verder te helpen. Een team begint ergens, en verandert vaak in de loop van de tijd omdat er personele wisselingen zijn of de doelstelling wijzigt omdat de organisatiestrategie wijzigt. Een team effectief maken is dus een ding, een team effectief houden vereist ook de nodige inspanning.

Lencioni’s teampiramide kan in beide situaties als hulpmiddel worden ingezet.

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Patrick Lencioni, directeur van de Table Group, gespecialiseerd in het begeleiden van managementteams en duurzame organisatieontwikkeling, bestaat teamwerk uit 5 pijlers. De 5 pijlers zijn weergegeven in onderstaande piramide:

Bron: coachcenter (coachcenter.nl)

Bron afbeelding: coachcenter.nl

Vertrouwen is de basis voor openheid. Wanneer teamleden stevig bijdragen aan de discussies, zich gehoord en serieus genomen voelen, zal hun betrokkenheid toenemen voor de genomen besluiten. Het is dan een kleine stap naar het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en het sturen op het realiseren van de collectieve doelen. De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent al een gevaar voor het goed functioneren van een team.

Het is belangrijk om het model van boven naar beneden door te werken: dus eerst resultaten benoemen, accountability definiëren en commitment verkrijgen, om vervolgens het goede gesprek met elkaar aan te gaan over de realisatie daarvan. Het gevolg is dat er vertrouwen ontstaat. Dat vertrouwen kan verder worden versterkt door meer te weten over elkaars drijfveren en sterke en zwakke eigenschappen, en elkaar te ondersteunen om optimaal te functioneren. Door vervolgens periodiek de voortgang op de overeengekomen resultaten te bespreken, de accountability te checken, het commitment te hernieuwen, en intervisie te doen op persoonlijke voorkeuren, ontstaat er een hecht team dat een effectieve modus operandi heeft en de balans weet te vinden tussen eigen belang en organisatiebelang.

Ook Lencioni gebruiken binnen uw team en gestructureerd en persoonlijk toewerken naar een effectief team? Neem contact met ons op, wij helpen u graag met het aanbrengen van focus.

Met hartelijke groet,

Willem Ezerman

Drs. W. Ezerman

Opleidingsspecialist / performance coach

T  06 1619 7002

FOCUS Leren & Ontwikkelen
meetbaar meer uit mensen en organisaties halen