Het aansturen van een afdeling of een vestiging heeft een inhoudelijke en een relationele component.

Hoe meer ervaring de leidinggevende heeft, hoe meer aandacht hij ook aan de relatie met zijn medewerkers zal besteden.

Maar veel beginnende leidinggevenden zijn geneigd zich te focussen op de inhoud en de resultaten.

Ze verwachten dat hun medewerkers dat ook doen en dat ze daar niet al teveel aandacht van hem of haar bij nodig hebben. Het is echter zo dat de aandacht van de leidinggevende werkt als smeerolie: mensen gaan er beter door werken. Als de leidinggevende duidelijke doelen stelt, hen uitdaagt en hen helpt waar dat nodig is en regelmatig even met ze overlegt, voelen medewerkers zich veilig en gewaardeerd, en zullen ze beter hun best doen.

Dit voortgangsoverleg moet niet teveel een formeel karakter krijgen (dat heb je al genoeg met de functionerings- en beoordelingsgesprekken), en daar kan deze tip bij helpen: plan als leidinggevende met regelmatige intervallen contactmomenten met je medewerkers in in je agenda, maar informeer hen hier niet over. Check op het moment dat jij tijd hebt ingepland of ze zin hebben in een kop koffie en heb het dan – heel ongedwongen – over hoe het gaat. Zo’n gesprekje hoeft maar 5 minuten te duren. Het resultaat is echter dat jij als leidinggevende weet wat er met je medewerkers gebeurt en dat je medewerkers even hun hart kunnen luchten.

Ga maar eens proberen, het werkt echt!

Meer over dit onderwerp
Ook meer uit je mensen halen met resultaatgericht coachend leidinggeven?