[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Over ons

FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Beverwijk is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Onze diensten dragen bij aan duurzaam personeelsbeleid:

 • Ontwikkeling van beleid en instrumentarium
 • Ontwikkeling van essentiële competenties
 • Resultaatgerichtere en effectievere zelfsturing en samenwerking
 • Besparing op verzuim.

Tot onze klanten behoren (internationaal opererende) MKB bedrijven en (semi-) overheidsinstellingen.

FOCUS Leren & Ontwikkelen wordt geleid door Willem Ezerman, HRD adviseur en performance coach. Tussen 1995 en 2010 is hij bij verschillende organisaties werkzaam geweest als opleidingsfunctionaris, leidinggevende, trainer en adviseur. Een mooie leerschool. Vanaf 2010 helpt hij samen met een team ervaren professionals organisaties en leidinggevenden met hun vraagstukken op het gebied van people- en performancemanagement. Willem wordt ingezet als Adviseur Leren & ontwikkelen, Manager Training & Ontwikkeling, HRD adviseur en HRD projectmanager.

Willem kiest ervoor om te werken vanuit autonomie, nieuwsgierigheid, plezier en effectiviteit. Zijn sterke analytische vermogen, gecombineerd met een pragmatische, resultaatgerichte instelling, maakt hem uiterst effectief in het beoordelen van de ‘gaps’ en het bedenken en realiseren van oplossingen die werken. Willem is doelgericht en vasthoudend. Willem wordt op alle niveaus in organisaties ervaren als een prettige en betrokken gesprekspartner die snel vertrouwen creëert. Met zijn vakinhoudelijke kennis en ervaring en zijn drive om succesvol te zijn, zorgt hij voor de realisatie van de projecten die aan hem zijn toevertrouwd.

Onze visie - verbinden en versterken

FOCUS Leren & Ontwikkelen ondersteunt bedrijven en de professionals die voor hen werken met het verbeteren van hun kracht. Wij willen mensen en organisaties verbinden en versterken door hun beider passie te koppelen aan de (gewenste) prestatie.

Ons doel is het creëren van beweging in en het stimuleren van de ontwikkeling van de cultuur en effectiviteit van organisaties door te focussen op de interactie tussen organisaties en de mensen die er werken. Dit doen we door people, passion en performance met elkaar te verbinden en te versterken. Hierdoor vergroten we op verschillende niveaus de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van werknemers en organisaties.

Dit P3 principe vormt de basis van onze werkwijze. De drie P’s zijn People, Passion en Performance.

People - People gaat over mensen. Over hun voorkeuren, ambities en idealen, kwaliteiten, competenties, rollen, hun plek in de organisatie, hoe ze begeleid worden, hoe ze samenwerken met collega’s en klanten, welke resultaten ze moeten behalen om een zinvolle bijdrage te leveren aan de organisatie en de manier waarop ze dat doen en persoonlijk leiderschap. Het gaat om werken vanuit kracht.

Passion - Passie gaat over drijfveren en kernwaarden en hoe deze tot uitdrukking komen. Bijvoorbeeld in de missie van de organisatie, maar ook in de producten en diensten en de manier waarop met mensen samenwerken en hoe met klanten wordt omgegaan. De missie, visie, kernwaarden en drijfveren worden actief gekoppeld aan de praktijk. Het gaat om authenticiteit.

Performance - Performance gaat over het functioneren van mensen en processen, het gaat over resultaten halen. Hierbij gaat het b.v. om de beoordelingscyclus, competentiemanagement, klantmanagement, talentmanagement,  leiderschap en management, begeleide intervisie en collegiale consultatie. Het gaat om succesvol zijn. 

Door deze drie elementen met elkaar te verbinden is het mogelijk om het aanwezige potentieel en talent tot bloei te brengen en organisatieprocessen die hierop van invloed zijn te harmoniseren en optimaliseren. Hierdoor zullen mensen in organisatie ook met meer plezier en vanuit wederzijdse verbondenheid met elkaar samenwerken en zowel organisatiedoelen als individuele ontwikkeldoelen (competenties, talenten, ambities) realiseren.

Dit betekent onder andere

 • de medewerkers zo goed mogelijk inzetten (de juiste mens op de juiste plek)
 • de medewerkers en de organisatie voorzien van inzichten, vaardigheden en instrumenten
 • op basis van de strategie verbinding creëren tussen management, medewerkers, teams, afdelingen, processen en klanten.

Het resultaat dat FOCUS Leren & Ontwikkelen nastreeft is dat organisaties en individuen bewuster en zelfsturender worden, en vanuit kracht en met meer plezier functioneren.

Ons team

HR specialisten

 • Elly Oude Elferink & Marike Balster helpen als HR versnellers met het bouwen van vitale bedrijven waar mensen graag willen werken en beter presteren. Zij zijn gespecialiseerd in vitaliteitsonderzoek met HR analytics.
 • Alexandra van den Herik en Wytske Wijnia leveren als verzuimspecialist een praktische en beleidsmatige en praktische bijdrage aan het voorkomen en verminderen verzuim, en het bevorderen van vitaliteit binnen organisaties.
 • Julien Pieterse is vitaliteitscoach; hij ontwikkelt vitaliteitsprogramma's en voert o.m. PMO's uit.

Coaches en trainers

 • Laura Kenter coacht graag jonge professionals die net zijn begonnen in hun eerste echte baan om dat goed te doen met zorg voor zichzelf, en voorkomt zo dat ze binnen no-time naar een burn-out toe hollen; begeleidt graag intervisiegroepen.
 • Heleen Verduin: coacht graag individuele professionals en teams, en gebruikt hier DISC bij als instrument om inzicht te geven in de eigen drijfveren en gedragsvoorkeuren en die van anderen.
 • Brigitte Kleist: verzorgt de leukste BHV trainingen van Nederland.
 • Monique Damen: geeft de mensen die zij begeleidt diepe inzichten met haar familie- en organisatieopstellingen.
 • Linda van Hartingsveldt: specialist op het gebied van feed forward en krachtwerk.

Coaches en trainers

 • Margriet Taams: coacht graag MT's, afdelingen, teams, professionals en leidinggevenden om zichzelf en hun omgeving effectief te managen.
 • Willem Ezerman: coacht graag MT's en leidinggevenden op visie en vaardigheden om effectief en met plezier samen te werken en zo resultaten te boeken; coacht graag HR en HRD professionals die op een hoger niveau willen functioneren; leidt graag intervisiebegeleiders op.
 • Pauline Sibbel: traint mensen om vanuit 4 kernwaarden te gaan functioneren. verzorgt onder meer oplossingsgerichte coachingstrajecten van een jaar voor executives, politici, ondernemers en particulieren.
 • Jurrien Baretta: helpt als ondernemersstrateeg ondernemers met het (her-) formuleren van hun bedrijfsstrategie. Verzorgt onder meer korte strategiesessies en Next Level Plannen.

HRD adviseurs

 • Carel Mein
 • Hans van Gelderen
 • Willem Ezerman