Trainingen


De Trainingen van FOCUS Leren & Ontwikkelen

Leren kan op verschillende manieren. Zelf dingen uitvogelen, afkijken bij een collega, meelopen met een ervaren kracht, werken onder begeleiding van een supervisor, goede gesprekken te voeren met je eigen leidinggevende, intervisie doen met collega’s, individuele coaching, … of het volgen van training. En daarbij kunnen tal van werkvormen worden ingezet.

Als het gaat om training, geloven we bij FL&O in de meerwaarde van in-company training. Training dus voor groepen eigen medewerkers. Samen met collega’s werken aan de ontwikkeling van (nieuwe) zienswijzen, vaardigheden, het gebruik van instrumenten. En dat op de action-learning manier: iedere training wordt geïntegreerd in het werk doordat we deelnemers aan de slag laten gaan met de leerstof. Toegepast leren noemen we dat ook wel.

Het directe resultaat is dat medewerkers zich ontwikkelen doordat ze hun palet aan vaardigheden uitbreiden, meer vanuit persoonlijke kracht leren functioneren, en hun visie op hun bijdrage aan de organisatie versterken.

Het indirecte resultaat is dat we leren van de interactie met elkaar, waardoor we elkaar op de werkvloer sneller vinden. En daarmee stimuleren we een bedrijfscultuur waarin beter wordt samengewerkt.

Onze trainingen hebben niet alleen als doel dat je nieuwe inzichten vertaalt in nieuwe gedragspatronen, maar ook dat je dit doet in de wetenschap dat jouw collega’s daar ook mee bezig zijn. Hierdoor behaal je een ander, organischer en duurzamer, resultaat!

Bekijk hier onze prestatieverhogende trainingen op het gebied van LEIDERSCHAP & MANAGEMENT, PLANMATIG WERKEN, ZAKELIJK ENGELS en INTERVISIE

LEIDERSCHAP & MANAGEMENT

Resultaatgericht Coachend Leidinggeven

De in-company training Resultaatgericht Coachend Leidinggeven is bedoeld voor leidinggevenden die meer uit zichzelf en hun team willen halen.

Het programma bestaat uit 4 thematische trainingsdagen: persoonlijk leiderschap, managen van werk en afdeling, managen van mensen, en resultaatgericht coachend leidinggeven. Je leert ontwikkelt je visie op leidinggeven en managen en gaat er (beter) mee aan de slag.

Leiding geven aan Projecten

Projectmatig werken is een competentie waarmee iedere leidinggevende wordt geconfronteerd in zijn werk. Einddoelen bepalen, begrotingen maken, structuur aanbrengen, teams samenstellen en aansturen, de voortgang monitoren en het proces bijsturen, stakeholders aangesloten houden – het hoort er allemaal bij.

Hoe je dit doet vanuit persoonlijke kracht en visie is onderwerp van onze in-company training Projectmanagement.

Projectmatig werken voor Operationeel Leidinggevenden

‘Ik moet naast mijn gewone werkzaamheden kwaliteitsklussen oppakken en merk dat ik het lastig vind om dit goed te organiseren en uit te voeren’.

‘Ik heb moeite een goed plan van aanpak op te stellen en loop telkens achter de feiten aan’.

‘Ik vind het lastig om collega’s mee te krijgen bij een klus die ik doe’.

Is dit herkenbaar?

In de praktijkgerichte tweedaags training ‘Projectmatig werken voor Operationeel Leidinggevenden’ leer je hoe je – naast je dagdagelijkse werkzaamheden als meewerkend voorman – een kwaliteitsklus uit kunt voeren, en krijg je de benodigde tools aangereikt.

PLANMATIG WERKEN

Projectmatig werken is een manier van werken die u ondersteunt bij het managen van uw tijd en u de mogelijkheid geeft tevreden terug te kijken op een succesvolle werkdag, een succesvolle klus of een succesvol project.

FL&O verzorgt viert trainingen die zich toespitsten op planmatig werken: Plannen, Structureren en Organiseren; Projectmatig Werken XL; Projectmatig Werken voor Operationeel Leidinggevenden; en Projectmanagement.

In onze trainingen krijgt u niet alleen handvatten om uw vaardigheden op het gebied van projectmatig werken te ontwikkelen, u gaat er ook daadwerkelijk mee aan de slag in de praktijk, zodat u uw werkzaamheden op een beheerste en resultaatgerichte manier binnen uw eigen organisatie leert uitvoeren.

Structureren, plannen en organiseren

In de tweedaagse training Structureren, Plannen en Organiseren (SPO) leert u uw ‘dagdagelijkse’ werk beter te organiseren. Zo leert u een effectieve dagplanning te maken, uw werkzaamheden te ordenen en om te gaan met verstoringen.

Deze training is geschikt voor iedereen die de behoefte heeft in de eigen functie meer resultaatgericht, planmatig en efficiënt te werken.

Projectmatig werken voor Operationeel Leidinggevenden

‘Ik moet naast mijn gewone werkzaamheden kwaliteitsklussen oppakken en merk dat ik het lastig vind om dit goed te organiseren en uit te voeren’.

‘Ik heb moeite een goed plan van aanpak op te stellen en loop telkens achter de feiten aan’.

‘Ik vind het lastig om collega’s mee te krijgen bij een klus die ik doe’.

Is dit herkenbaar?

In de praktijkgerichte tweedaags training ‘Projectmatig werken voor Operationeel Leidinggevenden’ leer je hoe je een kwaliteitsklus uit kunt voeren naast je dagdagelijkse werkzaamheden als meewerkend voorman en krijg je de benodigde tools aangereikt.

Projectmatig Werken

In de tweedaagse training Projectmatig Werken leert u hoe u een klein project kunt opzetten en uitvoeren. U gaat aan de slag met een project binnen uw eigen organisatie.

Deze training is geschikt voor iedereen die de basisprincipes van projectmanagement onder de knie wil krijgen.

Projectmanagement

Projecten vormgeven, managen en succesvol afronden. Daarvoor moet je wel het een en ander in huis hebben. Einddoelen bepalen, begrotingen maken, structuur aanbrengen, teams samenstellen en aansturen, de voortgang monitoren en het proces bijsturen, stakeholders aangesloten houden – het hoort er allemaal bij en je moet het allemaal kunnen.

Hoe je dit doet vanuit persoonlijke kracht en visie is onderwerp van onze in-company training Projectmanagement.

In deze zesdaagse training leer je om op gestructureerde wijze en met oog voor de mens een groot project op te zetten en uit te voeren. Een groot project is bijvoorbeeld het uitbreiden van een productiefaciliteit met twee nieuwe banen. Je wordt in de rol geplaats van projectmanager met een leidinggevende rol. Je gaat aan de slag met een project binnen jouw eigen organisatie.

ZAKELIJK ENGELS

Grammar Expert

De toptaaltraining van FL&O is een uiterst effectieve training over het gebruik van zakelijk Engels op de werkvloer.

  • Bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een internationale omgeving en zijn grammatica op orde wil hebben.
  • Focus op schriftelijke taalvaardigheid
  • Aandacht voor grammatica en woordenschat
  • Met intake en on-the-job begeleiding
  • Werkpraktijk van de deelnemers wordt geïntegreerd in de training

Zakelijke correspondentie

Een effectieve in-company training van twee dagdelen over het schrijven van zakelijke e-mails en brieven in het UK Engels.

  • Grammaticaal correcte en coherente, formele brieven en e-mails leren schrijven volgens het standaard format.
  • Geschikt voor iedereen die regelmatig brieven schrijft voor internationale doeleinden en die dat perfect wil leren doen.

INTERVISIE

Instructietraining voor Intervisoren

Het kan interessant zijn om binnen de eigen organisatie een aantal professionals op te leiden tot intervisiebegeleider.

Door uw eigen intervisoren te hebben – professionals die intervisie organiseren en begeleiden – verhoogt u het zelfsturend en zelf-ontwikkelend vermogen van uw medewerkers. U benut het potentieel binnen uw organisatie beter en oefent op positieve wijze invloed uit op de betrokkenheid van medewerkers en de resultaten.

De trainers van FL&O – zelf ervaren intervisiebegeleiders – verzorgen korte, praktijkgerichte inwerktrajecten waarin medewerkers worden opgeleid tot interne intervisiebegeleiders.

Kennismakingsworkshop Intervisie

Wilt u ontdekken wat intervisie precies is? Bent u aan het overwegen om intervisie als structureel leerinstrument in te voeren of wilt u een goed beeld krijgen van wat er nodig is om intervisie in te bedden in de organisatie?

Tijdens deze kennismakingsworkshop van 2 uur krijgt u als professional, manager of staffunctionaris antwoord op deze vragen.