De Trainingen van FOCUS Leren & Ontwikkelen

Leren kan op verschillende manieren. Zelf dingen uitvogelen, afkijken bij een collega, meelopen met een ervaren kracht, werken onder begeleiding van een supervisor, goede gesprekken te voeren met je eigen leidinggevende, intervisie doen met collega’s, individuele coaching, of het volgen van training. En bij training kunnen tal van werkvormen worden ingezet.

Het directe resultaat is dat medewerkers zich ontwikkelen doordat ze hun palet aan vaardigheden uitbreiden, meer vanuit persoonlijke kracht leren functioneren, en hun visie op hun bijdrage aan de organisatie versterken. Het indirecte resultaat is dat we leren van de interactie met elkaar, waardoor we elkaar op de werkvloer sneller vinden. En daarmee stimuleren we een bedrijfscultuur waarin beter wordt samengewerkt.

Als het gaat om training, geloven we bij FL&O in de meerwaarde van in-company training. Training dus voor groepen eigen medewerkers. Samen met collega’s werken aan de ontwikkeling van (nieuwe) zienswijzen, vaardigheden, het gebruik van instrumenten. En dat op de action-learning manier: iedere training wordt geïntegreerd in het werk doordat we deelnemers aan de slag laten gaan met de leerstof. Toegepast leren noemen we dat ook wel.

Onze trainingen hebben niet alleen als doel dat je nieuwe inzichten vertaalt in nieuwe gedragspatronen, maar ook dat je dit doet in de wetenschap dat jouw collega’s daar ook mee bezig zijn. Hierdoor behaal je een ander, organischer en duurzamer, resultaat !

MANAGEMENT EN LEIDINGGEVEN

FL&O biedt training, coaching en praktische begeleiding aan directies, MT’s en het lijnmanagement die zich willen of moeten ontwikkelen om ‘bij te blijven’.

Het MT goed richten

Een MT bestuurt de organisatie vanuit een concrete visie. Alle leden in het MT zijn vertegenwoordigers van vitale onderdelen van de organisatie. Ze hebben aandachtsgebieden, verantwoordelijkheden, beslissingsbevoegdheden en inspraak. MT leden vertrouwen elkaar en weten van elkaar wat de sterke en minder sterke competenties zijn. Een MT vergadert regelmatig en gebruikt hierbij een duidelijke agenda en een levende actielijst. Het realiseren van de strategie van de organisatie is leidend voor het functioneren van het MT.

Met deze training richt u uw MT – u gaat resultaatgerichter en effectiever werken.

Lees verder…

Resultaatgericht Coachend Leidinggeven

De in-company training Resultaatgericht Coachend Leidinggeven is bedoeld voor leidinggevenden die meer uit zichzelf en hun team willen halen.

Het programma bestaat uit 4 thematische trainingsdagen: persoonlijk leiderschap, managen van werk en afdeling, managen van mensen, en resultaatgericht coachend leidinggeven. Je ontwikkelt je visie op leidinggeven en managen en gaat er (beter) mee aan de slag.

Management Development

Leiding geven aan Projecten

Projectmatig werken is een competentie waarmee iedere leidinggevende wordt geconfronteerd in zijn werk. Einddoelen bepalen, begrotingen maken, structuur aanbrengen, teams samenstellen en aansturen, de voortgang monitoren en het proces bijsturen, stakeholders aangesloten houden – het hoort er allemaal bij.

Hoe je dit doet vanuit persoonlijke kracht en visie is onderwerp van onze in-company training Projectmanagement.

Het lijnmanagement ontwikkelen in hun rol als manager en leidinggevende

Voor het lijnmanagement ontwikkelt FL&O trainings- en coachingsprogramma’s die gericht zijn op het vergroten van hun leidinggevende en managementvaardigheden. Het gaat om een combinatie van assessments, training, begeleide intervisie, individuele coaching en teamcoaching.

Het doel is het aanleren en ontwikkelen van de juiste competenties die bij de managementfunctie horen en die nodig zijn in de specifieke disciplines, om effectiever en efficiënter te gaan functioneren en om (samen) te werken vanuit de missie en visie (langetermijnfocus).

Iedere training bestaat uit een aantal modules. De precies inhoud hang mogelijk af van de uitkomsten van de DOR en de assessments.

Intervisoren training

Praktisch Leidinggeven

Tijdens deze training leren (beginnend) leidinggevenden om betere managers te worden. Ze leren om hun medewerkers optimaal te faciliteren en randvoorwaarden voor het werk op orde te krijgen en te houden. De training bestaat uit 10 modules:

1. Persoonlijk leiderschap – wie ben ik als manager
2. Timemanagement (planmatig werken)
3. Personeel optimaal laten functioneren
4. Voortgang, Functioneren en Beoordelen
5. Vergaderen
6. Projectmatig Werken
7. Verandermanagement
8. Stakeholdersengagement
9. Management van middelen
10. Management van processen

Andere begeleiding

Heeft u behoefte aan een andere training of andere begeleiding van uw management? Neem contact met ons op. Wij helpen graag met het aanbrengen van focus en leveren de begeleiding waar uw mensen verder mee komen.

PLANMATIG WERKEN

Projectmatig werken is een manier van werken die u ondersteunt bij het managen van uw tijd en u de mogelijkheid geeft tevreden terug te kijken op een succesvolle werkdag, een succesvolle klus of een succesvol project.

FL&O verzorgt viert trainingen die zich toespitsten op planmatig werken: Plannen, Structureren en Organiseren; Projectmatig Werken XL; Projectmatig Werken voor Operationeel Leidinggevenden; en Projectmanagement.

In onze trainingen krijgt u niet alleen handvatten om uw vaardigheden op het gebied van projectmatig werken te ontwikkelen, u gaat er ook daadwerkelijk mee aan de slag in de praktijk, zodat u uw werkzaamheden op een beheerste en resultaatgerichte manier binnen uw eigen organisatie leert uitvoeren.

Structureren, plannen en organiseren

In de tweedaagse training Structureren, Plannen en Organiseren (SPO) leert u uw ‘dagdagelijkse’ werk beter te organiseren. Zo leert u een effectieve dagplanning te maken, uw werkzaamheden te ordenen en om te gaan met verstoringen.

Deze training is geschikt voor iedereen die de behoefte heeft in de eigen functie meer resultaatgericht, planmatig en efficiënt te werken.

Competentie management

Projectmatig Werken

In de tweedaagse training Projectmatig Werken leert u hoe u een klein project kunt opzetten en uitvoeren. U gaat aan de slag met een project binnen uw eigen organisatie.

Deze training is geschikt voor iedereen die de basisprincipes van projectmanagement onder de knie wil krijgen.

Opleidingsbeleid

Projectmatig werken voor Operationeel Leidinggevenden

‘Ik moet naast mijn gewone werkzaamheden kwaliteitsklussen oppakken en merk dat ik het lastig vind om dit goed te organiseren en uit te voeren’.

‘Ik heb moeite een goed plan van aanpak op te stellen en loop telkens achter de feiten aan’.

‘Ik vind het lastig om collega’s mee te krijgen bij een klus die ik doe’.

Is dit herkenbaar?

In de praktijkgerichte tweedaags training ‘Projectmatig werken voor Operationeel Leidinggevenden’ leer je hoe je een kwaliteitsklus uit kunt voeren naast je dagdagelijkse werkzaamheden als meewerkend voorman en krijg je de benodigde tools aangereikt.

Projectmanagement

Projecten vormgeven, managen en succesvol afronden. Daarvoor moet je wel het een en ander in huis hebben. Einddoelen bepalen, begrotingen maken, structuur aanbrengen, teams samenstellen en aansturen, de voortgang monitoren en het proces bijsturen, stakeholders aangesloten houden – het hoort er allemaal bij en je moet het allemaal kunnen.

Hoe je dit doet vanuit persoonlijke kracht en visie is onderwerp van onze in-company training Projectmanagement.

In deze zesdaagse training leer je om op gestructureerde wijze en met oog voor de mens een groot project op te zetten en uit te voeren. Een groot project is bijvoorbeeld het uitbreiden van een productiefaciliteit met twee nieuwe banen. Je wordt in de rol geplaats van projectmanager met een leidinggevende rol. Je gaat aan de slag met een project binnen jouw eigen organisatie.

COMMUNICATIE

Feedback geven

Een effectieve in-company training van drie dagdelen waarin deelnemers ingaan op de verschillende aspecten van feedback en deze toepassen in hun eigen werksituatie.

Bedoeld voor iedereen die

 • de samenwerking ter sprake wil stellen
 • zijn eigen gedrag wil onderzoeken
 • het gedrag van de ander ter sprake wil brengen
 • nee wil leren zeggen
 • klantgericht wil communiceren
 • doelgericht en met respect gesprekken wil voeren
 • Met intake en on-the-job begeleiding
 • Werkpraktijk van de deelnemers wordt geïntegreerd in de training

Effectieve Communicatie in Samenwerkingssituaties

Een effectief in-company ontwikkeltraject van vier dagdelen waarin deelnemers ingaan op verschillende basisaspecten van communicatie en deze toepassen in hun eigen werksituatie.

 • Communicatietheorieën.
 • Persoonlijke voorkeuren
 • Gedragsstijlen
 • Beïnvloedingsstijlen
 • Omgaan met weerstand
 • Emotiebeheersing
 • Feedback vragen, ontvangen en geven
 • Onderhandelen
 • Bedoeld voor iedereen die
  • zijn eigen communicatiestijl wil onderzoeken
  • beter wil leren onderhandelen
  • beter wil leren omgaan met weerstand (of agressie)
  • beter wil leren communiceren
  • doelgericht en met respect wil communiceren

INTERVISIE

Instructietraining voor Intervisoren

Het kan interessant zijn om binnen de eigen organisatie een aantal professionals op te leiden tot intervisiebegeleider.

Door uw eigen intervisoren te hebben – professionals die intervisie organiseren en begeleiden – verhoogt u het zelfsturend en zelf-ontwikkelend vermogen van uw medewerkers. U benut het potentieel binnen uw organisatie beter en oefent op positieve wijze invloed uit op de betrokkenheid van medewerkers en de resultaten.

De trainers van FL&O – zelf ervaren intervisiebegeleiders – verzorgen korte, praktijkgerichte inwerktrajecten waarin medewerkers worden opgeleid tot interne intervisiebegeleiders.

Intervisorentraining

Kennismakingsworkshop Intervisie

Wilt u ontdekken wat intervisie precies is? Bent u aan het overwegen om intervisie als structureel leerinstrument in te voeren of wilt u een goed beeld krijgen van wat er nodig is om intervisie in te bedden in de organisatie?

Tijdens deze kennismakingsworkshop van 2 uur krijgt u als professional, manager of staffunctionaris antwoord op deze vragen.