Als opleidingsfunctionaris een bijdrage leveren aan een professionaliseringsproject

Binnen de unit Huisvesting van het COA was eind 2016 de behoefte ontstaan aan meer structuur in het inwerken van nieuwe medewerkers en het opleiden van ‘zittende’ medewerkers. Vanuit de unit HRM ben ik toen als HRD adviseur in contact gekomen met Wim, de beleidsadviseur die dit project vorm mocht geven.

Op basis van de voorbesprekingen heb ik van de twee onderdelen – inwerken en leerlijnen – twee aparte projecten gemaakt en vervolgens de volgende negen stappen doorlopen:

stap 1: inventariserende gesprekken met een selectie van de medewerkers;

stap 2: inventarisatie van reeds beschikbare relevante documenten en instrumenten m.b.t. inwerken / leerlijnen;

stap 3: bepalen criteria voor inwerkprogramma / leerlijnen

stap 4: bepalen voor welke functies een inwerkprogramma / leerlijn relevant is

stap 5: opzetten format inwerkprogramma / leerlijn

stap 6: vullen formats inwerkprogramma’s / leerlijnen

stap 7: feedback vragen aan functionarissen op inhoud inwerkprogramma’s / leerlijnen

stap 8: akkoord unitmanagement

stap 9: integratie in LMS (inkopen relevante opleidingen), HR cyclus en bestaande gespreksformulieren, en publicatie op intranet

Na een jaar blijken de inwerkprogramma’s en de leerlijnen twee grote impact te hebben binnen de unit. Zowel de medewerkers als de leidinggevenden zijn in beweging gekomen, en iedereen zich bewust geworden van het belang om continu bezig te zijn met training, supervisie en werkplekleren.

Doordat er nu duidelijke en gestructureerde inwerkprogramma’s zijn, zijn nieuwe medewerkers sneller bekend met de organisatie, de unit en hun werkzaamheden, waarbij de hun toegewezen mentor een cruciale rol speelt in de acculturatie.

Door de leerlijnen kunnen medewerkers en hun leidinggevende in verschillende fases van hun functie carrière (beginnend, medior of senior in functie) gerichter het gesprek aangaan over hun ontwikkeling en de daarbij passende begeleiding en opleiding.

Ook aan de slag met resultaatgerichte HRD? Ik help je graag!

Willem Ezerman

Sr. Beleidsadviseur HRD